COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Puretun rakennuksen paikalle vuonna 1989 perustettu pienkerrostalo oli painunut siten, että huoneistojen lattiat olivat muuttuneet paikoitellen kalteviksi, eivätkä kaikki ikkunat menneet enää kunnolla kiinni. Myös välipohjarakenteissa, seinissä ja katossa oli halkeamia.

Painumista oli ilmeisesti tapahtunut jonkin verran jo talon rakentamisen aikana. Tilanne oli pitkän aikaa stabiili, mutta 2010-luvulla vieressä toteutettu rakennushanke synnytti tärinää, jonka myötä rakenteisiin ilmestyi uusia halkeamia.

Asiakkaan tilaamissa selvityksessä havaittiin, että painumaa esiintyi melko tarkkaan rajatulla alueella ja maa-aines oli eniten painuneella alueella selvästi muuta aluetta löyhempää noin kahden metrin syvyyteen asti. Syyksi epäiltiin veden aiheuttamaa maa-aineksen huuhtoutumista tai rakennusvaiheessa huonosti tiivistettyä täyttöä. Tehtyjen tasomittausten mukaan lattia oli painunut enimmillään noin 90 millimetriä. Selvityksen mukaan painuminen tulisi todennäköisesti jatkumaan, jos korjaavia toimenpiteitä ei tehtäisi.

Selvityksissä havaittujen ongelmien korjaamiseksi asiakas päätti toteuttaa hankkeen, jossa maaperää vahvistetaan ja talo oikaistaan.

Ratkaisu

Ehdotimme ratkaisuksi maaperän vahvistamista ja rakennuksen oikaisua paisuvan geopolymeerin ja tunkkien avulla.

Maaperää vahvistamalla rakennus voitiin jättää edelleen maanvaraiseksi, ja toisin kuin esimerkiksi rakennusta paalutettaessa, korjaus- ja nostotoimenpiteet voitiin rajata tarkasti vain painuneelle alueelle.

Paisuvan geopolymeerin etuna on myös se, että sen avulla onnistuu tarvittaessa myös syvempien maa-aineskerrosten vahvistaminen.

 

Lopputulos

Korjauksen lähtökohtana oli saada painumasta huomaamaton ja lopputuloksesta kestävä siten, ettei painumista enää tapahdu.

Korjaustyöt aloitettiin vahvistamalla painuneiden seinälinjojen alla olevaa maaperää geopolymeeri-injektoinnilla noin 59 metrin matkalta. Injektoinnit ulotettiin 0–2 metrin syvyyteen anturoiden alapinnasta alkaen. Tätä syvemmät kerrokset todettiin maaperän kantavuuden ja tiiviyden suhteen riittäviksi kantamaan rakennuksen kuorman.

Maaperän vahvistuksen jälkeen suoritettiin itse nosto tunkkeja apuna käyttäen. Tätä varten nostoalueen alapohja purettiin osittain ja perusanturat kaivettiin esiin niiden alapinnan tasoon asti. Anturoihin kiinnitettiin nostoraudat noin yhden metrin välein ja nostopisteisiin rakennettiin teräslevyistä nostoalustat. Noston yhteydessä maaperään injektoitiin myös paisuvaa geopolymeeriä noin 0,5 metrin syvyyteen, mikä edesauttoi ja tuki tunkkien avulla tehtävää nostoa.

Maaperän riittävä tiivistys varmistetaan seuraamalla rakennuksen korkotasoa injektoinnin aikana sekä ennen työtä ja työn jälkeen tehtävin penetrometrikokein.

Korjaustyöt etenivät suunnitellusti, ja projekti oli ohi noin kuukaudessa. Lisäsimme asukkaiden asumismukavuutta nostamalla painuneimpia alueita jopa 6 senttimetriä ja paransimme asumisturvallisuutta estämällä mahdolliset lisäpainumat.

 

PIENKERROSTALON OIKAISU

KATEGORIA: Pienkerrotalo
FOKUS: Maaperän vahvistaminen ja oikaisu
SIJAINTI: Hyvinkää, Suomi
AJANKOHTA: Toukokuu 2020
TEKNOLOGIA: Geopolymeeri-injektointi

Vastaavanlaisia projekteja

Ota yhteyttä

Autamme ratkaisemaan rakenteiden painumaongelmat. Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Voit olla myös suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme

0400 400 800

[email protected]

Geobear on ratkaissut heikon perustusmaaperän aiheuttamia ongelmia jo lähes 40 vuoden ajan. Tarjoamme ratkaisut kaikenkokoisiin kohteisiin aina pienistä asuintaloista suuriin infrastruktuuriprojekteihin. Toimialueenamme on koko Suomi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.