COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Perustusrakenteita voidaan nostaa Nostotyynyjen avulla. Menetelmä sopii kohteisiin, joissa rakennuksen perustukset ovat pääseet painumaan joko maaperän kokoonpuristumisen tai muun maaperässä tapahtuneen muutoksen seurauksena. Nostotyynyt mahdollistavat rakenteiden tehokkaan noston kun painumaa on päässyt syntymään huomattavan paljon.

Vaiheet

Talon nostaminen Nostotyynyillä tapahtuu yleensä seuraavalla tavalla:

  1. Valmistelu: Perustuksen alapuolisen maaperä tiiveys tutkitaan ja tarvittaessa sitä vahvistetaan, jotta noston jälkeen rakennus myös jää nostettuun korkoon.
  2. Ilmatyynyjen asennus: Ilmatyynyt asetetaan perustuksen alapuolelle painuneille alueille. Ne sijoitetaan tasaisesti  siten, että ne perustukselle luodaan mahdollisimman tasainen tuki noston ajaksi.
  3. Nostotyynyjen paineistaminen: Tyynyjen paineistus. Ilmanpainetta ja virtausta säädetään tarkasti, jotta rakenteet nousevat mahdollisimman tasaisesti. Kun ilmatyynyt ovat täynnä ilmaa ja tuottavat tarvittavan nostovoiman, rakennus nousee hiljalleen. 
  4. Tuen ylläpitäminen: Noston aikana injektoidaan perustuksen alle Geopolymeeria, näin perustus on tuettu koko noston ajan. Kun haluttu korkotaso on saavutettu ja painuma on korjattu voidaan nostotyynyt poistaa jonka jälkeen täytetään Geopolymeerillä vielä loput mahdolliset tyhjätilat rakenteiden alta.  
  5. Rakennuksen loppuvaaitus

Rajoitukset

Talon nurkka ennen ja ilmatyynynoston jälkeen

  1. Edellyttää perustuksen auki kaivuuta nostoalueelta, jotta nostotyynyjen asennus on mahdollista
  2. Soveltuu parhaiten matalaperusteisiin kohteisiin (anturaperustus tai laatta)
  3. Rakennukset, joissa on kellari ovat haasteelisia 

 

Nostoon vaikuttavat muut asiat ovat mahdolliset putkistot ja talotekniikka sekä

rakennuksen koko.

 

Jos haluat lisätietoa Geobearin tarjoamista palveluista tai pohdit, löytyisikö niistä ratkaisu rakennuksesi painumaongelmaan, jätä meille yhteydenottopyyntö. Asiantuntijamme suunnittelevat tarpeisiisi sopivan ratkaisun.