COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS
OMINAISUUDET TYYPILLISET ARVOT
Tiheys 50kg/m3 - 500kg/m3
Puristuslujuus 0,5 MPa - 15 MPa
Leikkauslujuus 0,5 MPa - 15 MPa
Vetolujuus 0,5 MPa - 3 MPa
Taivutusvetolujuus 0,5 MPa - 15 MPa
Paisuntavoima 10 000 kPa
Kimmomoduuli 10 MPa - 80 MPa
Permeabiliteettikerroin 10 - 8 m/s

 

Riippumattomia testejä ovat toteuttaneet muun muassa

 • Padovan yliopisto
 • Hannoverin yliopisto
 • Tampereen teknillinen yliopisto

 

Käytettävät geopolymeerit räätälöidään korjattavan kohteen kuorman ja maaperän laadun mukaan.

Geopolymeeriteknologiaa voidaan hyödyntää lähes kaikissa maaperissä. Teknologiaa on hyödynnetty muun muassa

 • kitkamaaperään
 • silttiin
 • saviin
 • orgaanisen aineksen maaperiin, kuten turpeisiin
 • täyttömaihin
 • veden kyllästämään maahan

Jos maaperä on erittäin heikkoa, teknologian soveltuvuus arvioidaan erikseen tehtävillä tutkimuksilla.

 • Maaperä tutkitaan sekä ennen korjaustoimenpiteitä että niiden jälkeen.
 • Geopolymeeri tiivistää paisuessaan ympäröivää maaperää ja pienentää maaperässä olevia tyhjiä tiloja. Hiekkamailla geopolymeerit parantavat maaperän kitkaa, kun taas savessa ne syrjäyttävät löyhää maa-ainesta. Maaperää ja nostettavaa rakennetta tarkkaillaan lasermittauksella koko korjauksen ajan.

Lisätiedot.pdf

 

 • Geopolymeerit on suunniteltu kestämään vähintään 100 vuotta.
 • Useat testit osoittavat, että geopolymeerit pysyvät stabiileina vähintään 60 vuotta.
 • Geopolymeerejä voidaan käyttää sääolosuhteista riippumatta ja pysyvät stabiileina aina maaperän lämpötilan ollessa välillä -20 ˚C...+100 ˚C.
 • Geopolymeerejä on hyödynnetty yli 30 vuoden ajan useissa eri projekteissa.

 

Kun on kyse geopolymeeripohjaisista tuotteista, on ymmärrettävää, että niiden mahdolliset ympäristövaikutukset ja terveys- ja turvallisuusriskit herättävät kysymyksiä. Geobear on noudattanut alusta asti tiukkaa politiikkaa näiden asioiden suhteen sekä varmistaakseen työntekijöidensä ja asiakkaidensa turvallisuuden että suojellakseen ekosysteemejä.

Geobearin geopolymeerit eivät vaikuta haitallisesti ympäristöön. Kansainvälisesti toimivan, maaperä- ja pohjavesikonsultointiin erikoistuneen Stantec Ltd:n ympäristövaikutusarvioinnit, jotka koskivat geopolymeerien mahdollisia vesistöihin kohdistuvia ympäristöriskejä, ovat osoittaneet, että geopolymeerit eivät saastuta pohjavettä.

Tehtyjen kokeiden mukaan geopolymeereissä ei ole havaittavia määriä terveydelle haitallisia tai ympäristöä saastuttavia yhdisteitä, koska geopolymeerien komponentit muodostavat sekoittamisen jälkeen suljettuja ja hyvin tiiviitä molekyyliketjuja. Liukoisuustestien tulokset osoittivat, että liukenevien yhdisteiden määrät ja pitoisuudet olisivat niin pieniä, että ne eivät vaikuttaisi pohjaveden laatuun nyt tai tulevaisuudessa.

Lähde: Stantec/Esi consulting 66682TN1

Materiaali luokitellaan normaaliksi rakennusjätteeksi ja voidaan käyttää myöhemmin esimerkiksi osana maatäyttöä.

 • Kyllä, Geobearin geopolymeerit ovat vettähylkiviä ja vaarattomia pohjavedelle.
 • Geopolymeerien lujuusominaisuudet pysyvät samoina riippumatta siitä, altistetaanko niitä suolaiselle vai makealle vedelle.

Geopolymeerit eivät liukene veteen, eikä pohjavedellä ole vaikutusta geopolymeerien mekaanisiin ominaisuuksiin.

Geopolymeereillä on suljettu solurakenne, joten ne eivät päästä vettä lävitseen.

Geopolymeereillä saavutetaan tarvittaessa jopa 10 000 kPa:n paisuntavoima. Tyypillisesti suosittelemme, että kuormat jätetään paikoilleen korjaustöiden ajaksi, koska ne toimivat vastavoimana paisuvalle geopolymeerille. Esimerkiksi hyllyjä ja telineitä ei kannata tyhjentää, sillä näin saavutetaan geopolymeerin mekaanisiin ominaisuuksiin paras mahdollinen lopputulos.

 • Materiaali kovettuu tarvittaesssa jopa sekunneissa.
 • 90 prosenttia materiaalin mekaanisista ominaisuuksista saavutetaan jo 15 minuutissa ja voidaan kuormittaa pian tämän jälkeen.
 • Materiaali saavuttaa täydet ominaisuutensa 24 tunnissa.
 • Lähtökohtaisesti kyllä. Tähän vaikuttaa muun muassa maaperän tyyppi ja ominaisuudet.
 • Geopolymeerit voidaan suunnitella elastisiksi, sillä muussa tapauksessa esimerkiksi betoni saattaa halkeilla, jos se altistuu toistuville iskuille tai tärinälle.

Toisin kuin esimerkiksi betonia tai sementtiä, paisuvaa geopolymeeriä voidaan yleensä hyödyntää kaikissa ulkolämpötiloissa. Geopolymeerimateriaali injektoidaan aina routarajan alapuolelle, ja olemme toteuttaneet töitä onnistuneesti jopa -30 ࿀C:n lämpötiloissa. Toisin sanoen työt onnistuvat lämpötilasta riippumatta.

Kyllä, kaivutyöt onnistuvat tavallisilla kaivinkoneilla ja iskuporakoneilla.

Yleisimmin käytetään pudotuspainokairaa (DCP) ja tarvittaessa otetaan maanäytteitä laboratoriotutkimuksiin.
 • Asiantuntijamme arvioivat tällaiset projektit tapauskohtaisesti, mutta korjaustyöt onnistuvat useimmissa tapauksissa.
 • Olemme korjanneet esimerkiksi sellaisia kohteita, joissa rakennuksen lisäosa on jäänyt paaluttamatta, vaikka itse rakennus olisi paalutettu kovaan pohjaan asti.

Kyllä, kohteen perustukset voidaan tukea esimerkiksi PowerPile-geopolymeeripilareiden avulla. Kun geopolymeeripilari asennetaan lahonneen puupaalun viereen, se vähentää puupaaluun kohdistuvaa kuormaa.

Geopolymeerin paino on korkeintaan 15 prosenttia maaperän painosta. Paino riippuu käytetyn geopolymeerin ominaisuuksista ja maaperän laadusta. Näin ollen geopolymeeri ei kohdista ylimääräistä lisäkuormitusta maaperään.