COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Terveys ja turvallisuus

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että kaikki työntekijämme palaavat kotiin turvallisesti ja vahingoittumattomina. Vaikka pyrimme siihen, että vahinkoja ei tapahtuisi, tiedostamme, että rakennusalalla tämä on haastava tavoite. Jotta työtapaturmilta vältyttäisiin, on myönteisen terveys- ja turvallisuuskulttuurin oltava yhtä tärkeässä asemassa kuin koulutuksen, kokemuksen ja valvonnan. Siksi pyrimme luomaan yritykseemme kulttuuria, jossa terveys ja turvallisuus olisivat niin työntekijöiden kuin alihankkijoidenkin ydinarvoja – eivät vain johtoportaan käskyjä.

Myönteiseen terveys- ja turvallisuuskulttuuriin kuuluu se, että ihmiset pitävät huolta itsestään, tarkkailevat työympäristöään ja ennaltaehkäisevät vaaratekijöitä puuttumalla vääränlaisiin toimintatapoihin, seuraamalla ohjeistuksia, ilmoittamalla mahdollisista riskitilanteista ja kysymällä tarvittaessa lisäohjeita.

Geobearin johtoporras pyrkii näyttämään esimerkkiä huolehtimalla siitä, että terveys ja turvallisuus huomioitaisiin myös päätöksenteossa. Strategianamme on saada kaikki organisaation työntekijät noudattamaan parhaiksi todettuja turvallisuuskäytäntöjä.

Tämä voidaan saavuttaa:

1) tarjoamalla henkilöstölle taitoja ja osaamista ylläpitävää ja edistävää koulutusta,
2) huolehtimalla, että terveys- ja turvallisuusseikat olisivat jokaisen kokouksen asialistalla,
3) järjestämällä kuukausittaisia turvallisuuspalavereja kentällä työskentelevien kesken,
4) pitämällä työntekijät ajan tasalla erilaisista turvallisuusseikoista,
5) tarkastamalla työmaat säännöllisesti ja
6) ylläpitämällä turvallisuusakkreditointejamme, joihin kuuluvat muun muassa OHSAS 18001, Safe Contractor, CHAS, Constructionline ja RISQS.