COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Mitä on maan painuminen?

Painumisella viitataan perustusten alaspäin suuntautuvaan liikkeeseen. Painumisen syynä ovat usein maaperässä tapahtuneet muutokset, jotka voivat johtaa maaperän tilavuuden kasvuun tai supistumiseen. Jos rakennus on perustettu rinteeseen, vaurioita voi syntyä, jos maaperä alkaa valua rinnettä alaspäin. Muita selittäviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä kasvavat puut ja pensaat, vesivahingot tai maaperän tyyppi.

Erilaisiin painumiin ja vajoamiin kannattaa reagoida hyvissä ajoin, sillä niillä on taipumus pahentua. Geobearin innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan vastata tehokkaasti kaikenlaisiin painumaongelmiin niin pientalo-, teollisuus- kuin infrastruktuurikohteissakin.

Joskus painumia saattaa syntyä myös maaperän luonnollisen tiivistymisen takia. Esimerkiksi lattian tai perustuksen päälle asetettu raskas kuorma voi saada alapuolellaan olevat rakenteet painumaan ja vajoamaan. Myös täyttömailla kestää yleensä hetki asettua ja tiivistyä. Korjausratkaisumme soveltuvat erinomaisesti myös tämänkaltaisiin ongelmiin.

Maan painuminen – miksi maa painuu?

Asunnonomistajien kannalta merkittävä ongelma on se, että painumia voi syntyä missä vain ja useista eri syistä. Painumisen syistä kannattaakin olla tietoinen, jotta vakavammilta vahingoilta vältyttäisiin.

Maaperän koostumus

Painumaongelmat liittyvät usein perustusten alla olevan maaperän kosteuspitoisuuteen. Tietyt maalajit ovat alttiimpia painumaongelmille kuin toiset.

Koheesiomaalajit, kuten savi ja siltti, ovat erityisen haavoittuvaisia, koska ne kutistuvat ja turpoavat maan kosteuspitoisuuden muuttuessa. Tämä tarkoittaa sitä, että sääolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi savisen maaperän olomuotoon.

Kitkamaalajit, kuten hiekka ja sora, eivät kutistu tai turpoa yhtä herkästi, mutta ne saattavat huuhtoutua esimerkiksi vaurioituneista viemäreistä vuotavan veden mukana.

 

Puut ja muu kasvillisuus

Rakennuksen läheisyydessä kasvavat puut ja pensaat lisäävät viihtyisyyttä, mutta ne voivat johtaa myös odottamattomiin painumiin. Esimerkiksi isojen puiden juuret saattavat imeä maaperästä kosteutta ja aiheuttaa näin sen kutistumisen. Tämäntyyppinen riski on suurimmillaan pitkän kuivan kauden jälkeen, jolloin janoiset kasvit työntävät juuriaan rakennusten perustusten alle etsiessään vettä.

Halkeamat seinässä voivat olla merkki painumaongelmista

Ihmisen oma toiminta

Myös ihminen voi aiheuttaa omalla toiminnallaan erilaisia painumia ja vajoamia. Esimerkiksi vaurioituneista viemäreistä vuotava vesi voi pehmentää perustusten alla olevaa maaperää tai huuhtoa sen jopa kokonaan pois. Kun maaperä ei enää kanna entiseen tapaan, rakennus alkaa liikkua ja painua. Virtaava vesi saattaa aiheuttaa ongelmia erityisesti hiekka- ja soramailla.

Myös raskaan tie- ja junaliikenteen tai paalutus- ja kaivutöiden aiheuttama tärinä saattaa tiivistää herkkiä maa-aineksia siten, että rakennus alkaa painua ja vajota.

 

Yhteenveto yleisemmistä syistä:

  • Rakennus tai rakenne on perustettu kokoonpuristuvalle savimaalle.
  • Rakennuksen tai rakenteen alapuolista maaperää ei ole rakentamisvaiheessa tiivistetty kunnolla.
  • Vesivahingot ovat heikentäneet maaperää ja perustuksia.
  • Maaperä on liikkunut rakenteen alla.
  • Raskaan liikenteen tai lähellä tapahtuvien kaivutöiden aiheuttama tärinä on tiivistänyt maaperää.
  • Perustukset on suunniteltu huonosti tai huolimattomasti.
  • Ympäristössä tai ympäröivissä olosuhteissa on tapahtunut muutoksia.
  • Maaperässä on tapahtunut luonnollista hajoamista (esim. turve).
  • Rakennuksen läheisyydessä kasvavat puut, kuten tammi, paju ja poppeli, ovat imeneet maaperästä kosteutta ja aiheuttaneet näin sen kutistumisen.

 

Painuman tunnistaminen

Seinissä ja lattioissa olevat halkeamat ovat yleensä ensimmäisiä merkkejä rakenteen painumisesta. Painumisesta johtuvat halkeamat ovat normaalisti luonteeltaan diagonaalisia eli ne etenevät vinottain esimerkiksi seinän alanurkasta kohti vastakkaista ylänurkkaa. Halkeamia voi esiintyä niin talon ulko- kuin sisäpuolellakin. Painumisen aiheuttamat halkeamat kannattaa erottaa hienoista hiushalkeamista, jotka johtuvat usein rakenteen luonnollisesta liikkumisesta. Hiushalkeamat ovat tavallisesti hyvin ohuita, kun taas painumisen seurauksena syntyneet halkeamat ovat paksuja ja ylhäältä leveämpiä.

Painumisesta johtuvat halkeamat ovat tavallisia myös niissä kohdissa, joissa laajennusrakennus tai lisäsiipi kohtaa päärakennuksen. Jos liitoskohdassa esiintyy halkeamia, laajennusosa on irtoamassa päärakennuksesta. Geobear voi ratkaista ongelman injektoimalla geopolymeeriä laajennusosan alapuoliseen maaperään ja pysäyttää näin rakenteen liikkumisen. Sopivissa olosuhteissa lisäsiipi voidaan myös nostaa takaisin alkuperäiselle korkeudelle.

Myös vino lattia on usein selvä merkki painumaongelmasta. Jos lattia tuntuu olevan vinossa, voi asian tarkistaa laittamalla lattialle pyöreän esineen, kuten marmorikuulan. Jos kuula lähtee vierimään, lattia on vierimissuuntaan kallellaan. Lattiat voivat painumisen seurauksena myös vajota, jolloin lattian ja lattialistan väliin muodostuu näkyvä rako.

Mahdollisen painumisen merkkejä kannattaa etsiä myös rakennuksen heikoista kohdista, kuten ovista ja ikkunoista. Jos rakennus on liikkunut paikoiltaan, ovia ja ikkunoita voi olla hankala avata tai sulkea. Ovi tai ikkuna saattaa juuttua myös kokonaan kiinni.

 

 

Korjauksen kustannukset

Rakennuksen epätasainen painuminen voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja lisäkustannuksia niin omakotiasujalle kuin liiketoiminnan harjoittajallekin.

Esteettiset haitat

Seinissä olevat halkeamat, irtoilevat rappaukset ja murtuilevat tiiliseinät saavat minkä tahansa kodin tai liikekiinteistön näyttämään nuhjuiselta ja luotaantyöntävältä. Maan painumisen nurjat puolet tulevat esiin myös silloin, kun rakennuksen haluaisi myydä eteenpäin, sillä korjaamaton painumaongelma voi pahimmillaan jopa romahduttaa rakennuksen arvon.

Rakenteelliset seuraukset

Ulkonäköhaittojen lisäksi korjaamaton painuma ja siitä seurannut rakennuksen painuminen voivat aiheuttaa erilaisia rakenteellisia ongelmia. Esimerkiksi ovet ja ikkunat voivat muuttua jäykiksi tai juuttua kokonaan kiinni. Seinien ja perustusten liikkuminen voi uhata myös rakennuksen sähköjohtoja ja viemäreitä. Jos kotisi viemäri vetää huonosti tai valoissa ilmenee ongelmia, rakennus on todennäköisesti painunut. Pahimmassa tapauksessa painumaongelmat voivat johtaa merkittäviin rakenteellisiin vaurioihin ja uhata niin asukkaiden, työntekijöiden kuin asiakkaidenkin terveyttä ja turvallisuutta.

Taloudelliset seuraukset

Painumisen takia vaurioituneiden rakenteiden, sähköjohtojen ja putkistojen korjaaminen voi olla kallista. Tämänkaltaiset vauriot ja mittavat korjaustyöt voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä Geobearin menetelmillä.

Älä epäröi ottaa yhteyttä ja kertoa ongelmistasi. Asiantuntijamme voivat antaa karkean arvion korjauksen kustannuksista ja saapua tarvittaessa tarkemmalle kartoituskäynnille. Kartoituskäynnillä selvitetään muun muassa maan painumisen laajuus ja ongelmien aiheuttaja.

 

Painuman korjaaminen

Perustusten korjaus häiriöttömästi Geobearin menetelmillä.

Korjaamme erilaiset painumat ja vajoamat paisuvien geopolymeerin avulla. Geopolymeerimateriaali injektoidaan maaperään nestemäisessä muodossa, minkä jälkeen se alkaa nopeasti paisua. Paisuessaan geopolymeeri täyttää maaperässä olevat tyhjätilat, syrjäyttää maaperässä olevan veden ja tiivistää maaperää. Maaperään injektoitu geopolymeeri kovettuu nopeasti ja muodostaa vakaan ja kestävän rakenteen perustuksen tai lattian alle.

Paisuessaan geopolymeeri pyrkii suuntaamaan sinne, missä vastus on pienin. Paisuminen jatkuu niin kauan, kunnes maaperä ei anna enää myöten. Tämän jälkeen geopolymeeri suuntaa ylöspäin ja nostaa samalla myös rakennuksen perustuksia. Tarkkailemme geopolymeerin käyttäytymistä tarkoilla lasermittalaitteilla, jotka havaitsevat mahdollisen noston neljäsosamillimetrin tarkkuudella.

Jos tarkoituksena on vain stabiloida maaperä, lopetamme injektoinnin ennen kuin yläpuolinen rakenne nousee ja siirrymme seuraavalle injektointipisteelle. Injektointipisteitä porataan noin 1,5 metrin välein, mikä takaa sen, että materiaali levittäytyy ongelma-alueelle tasaisesti.

Käyttämämme geopolymeerimateriaali ei mätäne, ruostu tai hajoa biologisesti. Se on betoniin verrattavissa oleva, pysyvä ratkaisu mutta siistimpi ja nopeampi hyödyntää. Esimerkiksi sementti-injektointi ja muut perinteisemmät tuentaratkaisut vaativat usein isojen ja raskaiden koneiden käyttöä. Monet paalutusmenetelmät, kuten porapaalutus ja lyöntipaalutus, aiheuttavat myös paljon sotkua ja melua. Geobearin menetelmillä maan painuminen voidaan korjata ahtaissakin tiloissa ilman kaivauksia, tärinää ja muita häiriöitä. Me yksinkertaisesti vain poraamme pienet reiät ja injektoimme materiaalin.

Geopolymeeri-injektoinnista on muodostunut kätevin ja useimmissa tapauksissa myös suositelluin ratkaisu erilaisiin painumaongelmiin, kun taas perinteiset paalutus- ja tuentamenetelmät ovat menettäneet suosiotaan.

 

Ota yhteyttä

Maan painuminen on pelottava asia, mutta et ole ongelman kanssa yksin. Jos epäilet, että talosi on alkanut painua, tai sinulla on muita kysymyksiä aiheeseen liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä. Voit soittaa meille numeroon 0400 400 800 tai jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella. Palvelemme koko Suomessa.

 

Ota yhteyttä

Autamme ratkaisemaan rakenteiden painumaongelmat. Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Voit olla myös suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme

0400 400 800

[email protected]

Geobear on ratkaissut heikon perustusmaaperän aiheuttamia ongelmia jo lähes 40 vuoden ajan. Tarjoamme ratkaisut kaikenkokoisiin kohteisiin aina pienistä asuintaloista suuriin infrastruktuuriprojekteihin. Toimialueenamme on koko Suomi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.