COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Tausta

Mikkelin vesilaitoksen uusi jätevedenpumppaamo pääsi ponttiseinien poiston yhteydessä painumaan loppuvuodesta 2019. Ponttiseinien poisto keskeytettiin ja loput ponteista jätettiin maahan.

Pumppaamorakennus oli kallistunut noin 2–8 cm, ja tehtyjen mittausten mukaan painuminen jatkui maahan jätetyistä ponttiseinistä huolimatta edelleen. Tämän arveltiin johtuvan pohjamaan mahdollisesta häiriintymisestä peruskaivantovaiheessa, jolloin alustäyttö oli jouduttu kertaalleen purkamaan ja tekemään uudelleen. Painumisen seurauksena pumppaamon tulolinja vaurioitui puolen vuoden seurannan aikana kahdesti ja irtosi tulokaivon liitoksesta.

Painuminen oli pysäytettävä, jotta uusilta vaurioilta vältyttäisiin ja pumppaamoa voitaisiin käyttää turvallisesti suunnitellulla tavalla.

Asiakkaan vaihtoehdot

Rakennus on perustettu pääosin hienolle hiekkamaalle maanvaraisen teräsbetonilaatan varaan. Korjausta vaativat alueet sijaitsivat noin 6 metriä maanpinnan tason ja 4 metriä pohjaveden pinnan alapuolella. Tilojen ahtaus ja pienten luukkujen kautta tapahtuva kulku rajoittivat korjausvaihtoehtoja, ja töitä oli tehtävä talvella ajoittain kireässäkin pakkasessa, mikä hankaloitti esimerkiksi perinteisten paalutusmenetelmien käyttöä.

– Ajan- ja kustannustensäästöt puolsivat Geobearin menetelmää, kertoo Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.

Verrattuna perinteisiin perustusten vahvistamisessa käytettyihin menetelmiin geopolymeeri-injektoinnin etuina ovat verrattain vähäinen työvaiheiden määrä sekä minimaalinen häiriö rakennukselle ja ympäristölle. Menetelmä ei esimerkiksi edellytä lainkaan kaivutöitä, eikä olemassa olevia rakenteita tarvitse purkaa työn tieltä. Töitä on myös mahdollista tehdä talvella.

 

Geobearin ratkaisu

Tehtyjen selvitysten perusteella työ päätettiin toteuttaa rakennuksen sisäpuolelta suoraan pohjalaatan läpi. Tätä varten laattaan porattiin injektointireiät, joiden kautta geopolymeeri saatiin johdettua haluttuun syvyyteen. Käsittely kohdistettiin sekä vaurioista kärsineen tuloputken että pumppaamon kahden imualtaan alueelle. Imualtaiden puolella kuhunkin injektointipisteeseen sijoitettiin 4 injektointitasoa, jotka ulottuivat 0,5 metristä 3,5 metrin syvyyteen pohjalaatan alapinnan tasosta. Tuloputken pohjalaatan tuenta toteutettiin vastaavalla tavalla, mutta kolmelle eri injektointitasolle ja maksimissaan 2,5 metrin syvyyteen pohjalaatan alapinnasta.

Injektoinnin aikana geopolymeeri laajenee sekä pysty- että vaakasuunnassa sinne, missä maaperän vastus on pienin. Näin materiaali tiivistää löyhintä ja siten eniten vahvistuksen tarpeessa olevaa maa-ainesta. Lisäksi injektoinnit toteutettiin etenemällä rakennuksen sisäosista kohti ulkoseiniä ja edelleen ylhäältä alas. Tämän avulla pohjavettä voitiin syrjäyttää paikallisesti ja työntää sitä poispäin käsiteltävältä alueelta.

Työn vaativuutta lisäsi pohjaveden voimakas purkautuminen porattujen reikien kautta, mitä hillittiin pohjaveden alentamisen lisäksi injektointiputkien yhteyteen asennettujen mansettien avulla. Haastavista olosuhteista huolimatta työt toteutettiin onnistuneesti ja sovitulla laadulla keskellä kireintä talvea.

 

Aikatauluetu oli kiistaton.
– Reijo Turkki, Mikkelin vesilaitoksen johtaja

 

MAAPERÄN VAHVISTAMINEN

KATEGORIA: Jätevedenpumppaamo
FOKUS: Maaperä
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
AJANKOHTA: Tammi-helmikuu 2021
TEKNOLOGIA: Geopolymeeri-injektointi

Vastaavanlaisia projekteja

Ota yhteyttä

Autamme ratkaisemaan rakenteiden painumaongelmat. Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Voit olla myös suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme

0400 400 800

[email protected]

Geobear on ratkaissut heikon perustusmaaperän aiheuttamia ongelmia jo lähes 40 vuoden ajan. Tarjoamme ratkaisut kaikenkokoisiin kohteisiin aina pienistä asuintaloista suuriin infrastruktuuriprojekteihin. Toimialueenamme on koko Suomi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.