COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Tausta

Varastohallin lattia oli painunut eteläsuomalaisella paperitehtaalla hankaloittaen tilan käyttöä. Painuminen oli suurinta hallin nurkassa, jossa lattialaatta oli notkahtanut jopa 100 mm. Lisäksi lattian alle oli muodostunut noin 5–10 mm:n tyhjätiloja.

Painumisen seurauksena laatta oli päässyt paikoitellen halkeilemaan, ja siinä oli myös merkkejä aikaisemmista painumien korjauksista.

Työn tavoitteena oli käsitellä suunnitelman mukainen alue siten, että laatan alla olevat tyhjätilat täyttyvät ja maanvaraisen teräsbetonilaatan kantokyky palautuu. Lisäksi lattiaa haluttiin oikaista rakenteiden sallimissa rajoissa.

Asiakkaan vaihtoehdotvarastohallin-lattian-oikaisu

Savimaalle 1970-luvulla valmistunut rakennus on paalutettu, mutta itse lattia on rakennettu maanvaraiseksi. Painumisen syyksi epäiltiinkin konsolidaatio-painumista, jossa savi hakee kuormitusta vastaavaa tasapainotilaa.

Yhtenä korjausvaihtoehtona olisi ollut lattian purkaminen ja rakentaminen uudelleen. Tämä olisi kuitenkin tarkoittanut varastohallin tyhjentämistä ja sulkemista jopa useiksi viikoiksi, mikä olisi hankaloittanut huomattavasti paperitehtaan muuta toimintaa.

Miksi Geobear?

Geopolymeeri-injektoinnilla noin 100 m2:n kokoinen alue voitiin korjata vain kolmessa päivässä tiloja sulkematta ja paperitehtaan toimintaa häiritsemättä.

Geobearin ratkaisu

Projektin ensimmäisessä vaiheessa hahmotettiin painumien laajuus ja koko. Tämän jälkeen betonilaatan läpi porattiin noin 14 mm:n kokoiset injektointireiät, joiden kautta paisuva geopolymeeri voitiin viedä haluttuun syvyyteen. Injektointireiät porattiin 1,5 metrin välein, jotta voitiin varmistua materiaalin tasaisesta leviämisestä käsiteltävälle alueelle.

Itse injektointi toteutettiin kahdessa vaiheessa.

Ensimmäinen sarja injektointeja ulotettiin noin 400 millimetriä lattialaatan alapuolelle, mikä tiivisti lattian alapuolista maa-ainesta ja täytti sinne syntyneet tyhjätilat. Seuraavassa vaiheessa geopolymeeriä injektoitiin suoraan laatan alle sen pahimpia painumia korjaten.

Injektointia seurattiin koko työn ajan lasermittalaitteilla, ja kolmen työpäivän aikana painunutta lattialaattaa nostettiin enimmillään jopa 45 millimetriä – niin paljon kuin se oli rakenteellisesti mahdollista.

 

“Kiitokset tekijöille! Oli ilo seurata työn suorittamista, kun se tehtiin ammattitaitoisesti ja turvallisuusasiat erinomaisesti huomioiden. Raportointi päivittäin on suorite, jollaista en aikaisemmin ole yhdeltäkään yritykseltä saanut.”
– Asiakkaan kiinteistöpäällikkö

LATTIAN OIKAISU

KATEGORIA: Varastohalli
FOKUS: Lattian oikaisu
PAIKKAKUNTA: Etelä-Suomi
AJANKOHTA: Elokuu 2021
TEKNOLOGIA: Geopolymeeri-injektointi

Vastaavanlaisia projekteja

Ota yhteyttä

Autamme ratkaisemaan rakenteiden painumaongelmat. Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Voit olla myös suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme

0400 400 800

[email protected]

Geobear on ratkaissut heikon perustusmaaperän aiheuttamia ongelmia jo lähes 40 vuoden ajan. Tarjoamme ratkaisut kaikenkokoisiin kohteisiin aina pienistä asuintaloista suuriin infrastruktuuriprojekteihin. Toimialueenamme on koko Suomi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.