COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

TaustaHalkeama ulkoseinässä

Vuonna 2013 Vatialan hautausmaan yhteyteen rakennetun krematorion huomattiin muutamia vuosia käyttöönoton jälkeen painuvan. Painumisen syyksi paljastui paikoin huonosti kantava täyttömaa, joka antoi raskaan kuormituksen alla vähitellen periksi.

Painumisen seurauksena krematorion sisä- ja ulkoseiniin oli syntynyt näkyviä halkeamia, ja painuneet rakenteet hankaloittivat myös rakennuksen käyttöä.

Pahiten painunut alue sijaitsi pohjoispäädyssä olevan krematoriotilan keskiosassa, jossa painumaa oli enimmillään jopa 17 cm. Myös rakennuksen ulkoseinälinjoissa oli painumaa 5–10 cm.

Syksyllä 2018 krematorion savukanaalit ja toinen polttouuneista oli päätetty tukea paaluttamalla, mutta krematoriotilaa ympäröivät ulko- ja väliseinät kaipasivat vielä tuentaa.

Asiakkaan vaihtoehdot

Vatialan krematoriossa tuhkataan suurin osa Pirkanmaan alueen vainajista, ja se on toiminnassa jopa 10–12 tuntia vuorokaudessa. Siksi krematorion toimintaan kohdistuvat häiriöt oli tärkeä pitää korjaustyön aikana mahdollisimman vähäisinä.

Yhtenä vaihtoehtona Geobearin menetelmälle olisi ollut perinteinen porapaalutus, mutta paalutustöiden aikana krematorio ei olisi voinut toimia täydellä kapasiteetillaan.
– Paalutus oli huomattavasti raskaampi vaihtoehto ja myös hinnaltaan moninkertainen, rakennuttajainsinööri Juha Lehtonen Tampereen evankelis-luterilaiselta seurakuntayhtymältä taustoittaa.

Miksi Geobear?

Geobearin menetelmän etuna oli pienempien kustannusten lisäksi eri työvaiheiden nopeus ja niiden vähäinen määrä, minkä ansiosta rakennuksen käyttäjiin ja ympäristöön kohdistuvat häiriöt jäivät minimaalisiksi.
– Työ ei aiheuttanut minkäänlaisia katkoksia krematorion toimintaan. Myös neutraali esiintymistapa ja aikaisemmat referenssit herättivät luottamusta, Lehtonen kertaa.

Geobearin ratkaisu

Vatialan krematorio on perustettu maanvaraisesti jatkuvien anturoiden ja pilarianturoiden varaan. Alueen maaperä on enimmäkseen sekalaista kitkamaata, jonka rakeisuus vaihtelee sorasta silttiseen hiekkaan. Seassa on paikoin myös ohuita kerroksia humuspitoista maata.

Geobear suunnitteli ongelmaan ratkaisun, jossa perustusten alapuolista maaperää vahvistettiin geopolymeeri-injektoinnilla. Injektoinnin tarkoituksena oli täyttää mittauksissa havaitut tyhjätilat sekä tiivistää ja sitoa kitkamaakerroksia siten, että rakennuksen painuminen pysähtyisi kokonaan tai rajoittuisi alle 10 millimetriin seuraavan viiden vuoden aikana.

Vahvistettava alue kattoi varsinaista krematoriotilaa ympäröivät ulko- ja väliseinät, ja käsiteltävää seinälinjaa kertyi runsaat 75 metriä. Injektointipisteitä porattiin tekniikkalinjojen sijainnista ja muista esteistä riippuen sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolelta. Tuettavalla alueella oli myös 7 pilarianturaa, joista kuhunkin sijoitettiin vähintään 4 injektointipistettä.

Työ vaati tarkkuutta ja työympäristön tuntemista, sillä jopa 1200-asteisiksi kuumenevat polttouunit ja savukanaalit olivat käytössä koko korjaustyön ajan. Myös erilaisten tekniikkalinjojen, kuten maakaasulinjan, lattialämmitysputkiston ja hulevesi- ja jätevesiputkien, sijainti täytyi tuntea tarkkaan ennen työn aloitusta.

Injektointi ulotettiin kussakin injektointipisteessä noin 5 metriä maanpinnan tason alapuolelle, jossa löyhimmät maa-aineskerrokset sijaitsivat. Maaperän vahvistumista verifioitiin heijarikairauksilla, joita tehtiin sekä ennen injektointia että injektoinnin jälkeen. Kairauksissa maaperän kairausvastuksen havaittiin lisääntyneen injektoinnin seurauksena paikoin jopa yli 100 %. Lisäksi ulkopuolisen konsultin tekemät mittaukset osoittivat, että geopolymeeri-injektoinnin avulla perustuksia saatiin nostettua käsitellyllä alueella 1–7 millimetriä.

Painuneiden seinälinjojen tuenta vei kokonaisuudessaan alle 2 kuukautta, eikä krematorion toiminta häiriintynyt projektin aikana kertaakaan.

 

“Kaikki pelasi todella hyvin, eikä korjaus haitannut toimintaa tiloissa missään vaiheessa.”
– Juha Lehtonen, rakennuttajainsinööri, Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä

 

Lattialämmitysputkiston kartoitus lämpökameralla
Lattialämmitysputkiston kartoitus lämpökameralla ja merkintä lattiaan porauspisteiden sijoittamiseksi.

 

MAAPERÄN VAHVISTAMINEN
KATEGORIA………….….KREMATORIO
FOKUS.…………………….MAAPERÄN VAHVISTAMINEN
SIJAINTI………………..…KANGASALA, SUOMI
AJANKOHTA …..………MARRASKUU 2019 – TAMMIKUU 2020
TEKNOLOGIA…….……GEOPOLYMEERI-INJEKTOINTI

Vastaavanlaisia projekteja

Ota yhteyttä

Autamme ratkaisemaan rakenteiden painumaongelmat. Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Voit olla myös suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme

0400 400 800

[email protected]

Geobear on ratkaissut heikon perustusmaaperän aiheuttamia ongelmia jo lähes 40 vuoden ajan. Tarjoamme ratkaisut kaikenkokoisiin kohteisiin aina pienistä asuintaloista suuriin infrastruktuuriprojekteihin. Toimialueenamme on koko Suomi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.