COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Biokaasulaitosten varusteluun erikoistunut Greenlane Biogas auttaa pk-yrityksiä luomaan kannattavia ratkaisuja jätteille. Heidän laitteensa kierrättävät jätteet energiaksi, jota yritykset hyödyntävät eri puolilla maailmaa.

Kun laitteita oltiin asentamassa Dagenhamissa sijaitsevalle asiakkaalle, valmistusseikat johtivat siihen, että biokaasulaitos päätettiin kiinnittää lattialaattaan neljästä kulmasta, mutta asennusvirheen takia laitoksen keskikohta oli kosketuksissa lattialaatan kanssa. Ongelmia syntyi, koska laatan alla oli tyhjätila, mikä aiheutti voimakasta melua ja tärinää laitoksen ollessa käynnissä.

Melu- ja tärinäongelmat vaikuttivat yrityksen työntekijöiden työolosuhteisiin, ja pitkän aikavälin vaikutukset olisivat voineet johtaa koko toiminnan keskeytymiseen. Laitoksen tarkoituksena oli tuottaa biokaasua suurten vähittäiskauppojen kierrättämästä elintarvikejätteestä. Tämä ympäristöä vähemmän kuormittava kaasu pumpattaisiin sitten maanlaajuiseen verkkoon energiaksi brittiläisten kotitalouksien käyttöön.

Biokaasulaitoksen sulkemisella olisi ollut merkittäviä vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Greenlane Biogas tarvitsi nopean ratkaisun asiakkaansa ongelmaan. Ensisijaisena tavoitteena oli varmistaa, että asiakkaalle tarjottaisiin nopeinta sopivinta ratkaisua tappioiden minimoimiseksi.

 

Korjausvaihtoehdot

 

Minimoidakseen melu- ja tärinähaitat Greenlane päätti turvautua Geobearin tarjoamaan tyhjien tilojen täyttöratkaisuun. Geobearin tarjoamalle ratkaisulle on kuitenkin olemassa vaihtoehtoja, joilla olisi voitu päästä samanlaiseen lopputulokseen. Tässä tapauksessa asiakas olisi voinut hyödyntää myös vaahtobetonia.

Vaahtobetoni olisi voinut teoriassa olla kustannustehokkaampi ratkaisu. Sen käyttö on kuitenkin ajallisesti pidempi prosessi, ja pääsyongelmat olisivat tarkoittaneet sitä, että loppuasiakas olisi joutunut keskeyttämään tuotantonsa viideksi kokonaiseksi päiväksi. Luonnonkaasun tuottajana yhtiö pystyy käsittelemään vuosittain yli 160 000 tonnia elintarvikejätettä ja tuottamaan 14 miljoonaa kuutiometriä biokaasua (mikä kattaa 12 600 kotitalouden vuosittaisen tarpeen). Viiden päivän pituinen tuotantotauko olisi tarkoittanut sitä, että 190 000 kuutiometriä luonnonkaasua olisi jäänyt toimittamatta valtakunnan verkkoon. Tämä vastaa 180 kotitalouden viikoittaista tarvetta.

 

Miksi Geobear?

 

Geobearin ratkaisu on nopea. Me pystyimme tarjoamaan loppuasiakkaalle samanlaisen ratkaisun kuin vaahtobetoni, mutta projekti kesti vain yhden päivän. Tämä tarkoitti sitä, että asiakkaan biokaasutuotantoon kohdistui kokonaisuudessaan vain 40 000 m3:n tappiot, kun taas vaihtoehtoisen korjausratkaisun kohdalla vastaava luku olisi ollut 190 000 m3. Tämä oli keskeisin syy siihen, miksi asiakas päätti valita Geobearin. Vaahtobetonin käyttö olisi tarkoittanut neljän päivän lisätappioita, ja kun ne yhdistetään menetelmän suoriin kustannuksiin, olisivat kokonaiskustannukset olleet 40 % suuremmat kuin Geobearin ratkaisulla.

 

Geobearin ratkaisu

 

Geobear injektoi kuormaa kantavaa geopolymeerimateriaalia laatan alla olleeseen tyhjätilaan. Prosessissa täytettiin laatan alapuolella ollut 15 m³:n kokoinen alue, jonka päälle biokaasulaitos oli sijoitettu. Käytetty materiaali takaa 15 kPa:n kantokyvyn ja kestää biokaasusäiliön painon.

Asentajamme porasivat injektointipisteitä 1,5 metrin välein ja injektoivat paisuvaa geopolymeerimateriaalia suoraan laatan läpi tyhjätilaan. Tyhjän tilan osoitettiin täyttyneen, kun laservastaanottimet havaitsivat pienen, 0,25 millimetrin liikkeen laatassa.

Korjaustyö valmistui yhdessä päivässä, ja biokaasulaitoksessa esiintyneet melu- ja tärinäongelmat on nyt minimoitu. Sekä geopolymeerimateriaali että itse täyttö toimivat myös äänenvaimentimina, mikä vähentää melua entisestään.

Greenlane ja loppuasiakas olivat tyytyväisiä lopputulokseen ja kustannustehokkaaseen ratkaisuun.

 

Asiakkaan palaute

 

Projektimme tarvitsi injektointiratkaisua asennuksen yhteydessä ilmenneen valmistusongelman takia. Asiakkaamme vaatimusten mukaisesti meidän oli tarjottava ratkaisua, joka hidastaisi heidän toimintaansa mahdollisimman vähän. Muut meille tarjotut ratkaisut olisivat vieneet ainakin viisi päivää ja edellyttäneet prosessilaitteiston sulkemista ja eristämistä. Tämä olisi tarkoittanut merkittäviä tuotantotappioita, kun taas Geobearin ratkaisun avulla pystyimme pitämään laitteet käynnissä, ja työ valmistui muutamassa tunnissa. Tulokset olivat enemmän kuin vaikuttavia, ja tärinä ja melu vähenivät merkittävästi.

 

Greenlane Biogas – T. Ballard – Tuotantopäällikkö

 

Tilaa ilmainen asiantuntijalausunto

Täytä lomake ja lähetä se meille. Välitämme lomakkeen oikealle yhteyshenkilölle, ja hän ottaa sinuun yhteyttä. Voit myös olla suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme:

0400 400 800

[email protected]

Geobearin käyttämiä menetelmiä on käytetty lähes 40 vuotta painumaongelmien ratkaisemiseen niin teollisuudessa, tieverkostossa, julkisissa rakennuksissa, liikekiinteistöissä, omakotitaloissa ja asuinrakennuksissa.

Menetelmillä voidaan ratkaista heikon perustusmaaperän ongelmat häiriöttömästi ja kustannustehokkaasti.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.