Vuosittain yli 3.5 miljoonaa turistia tarvitsee hotellimajoitusta Helsingissä. Kasvavan hotellihuonekysynnän myötä myös hotelli Marski oli päättänyt laajentaa majoituskapasiteettiään. Peruskorjauksen yhteydessä hotelliin rakennetaan lisää kerroksia.

Rakennuksen korotuksen myötä perusrakenteiden kuorma kasvaa jolloin perustuksia tulee vahvistaa. Vahvistettavana perusrakenteena olivat teräsbetoniset anturat jotka sijaitsivat 3 kerrosta maapinnan tason alapuolella, noin 10 metriä katutasosta. Koska pohjaveden painetaso on n. 1 m lattian yläpuolella, pohjaveden alennus suoritettiin ennen lattian läpäisemistä porakalustolla.

 

Korjausvaihtoehdot

Alkuperäisessä suunnitelmissa kasvavat kuormat olisi tuettu rakentamalla suuremmat anturat. Tämän lisäksi alapuolista maaperää olisi vahvistettu sementti-injektoinnilla. Tässä suunnitelmassa rakennustöiden ja sementin kuivumisen kesto olisi vaatinut enemmän aikaa, kuin Geobearin vaihtoehto, jolloin muut rakennustyöt olisivat joutuneet odottamaan.

 

Geobearin ratkaisu

Ratkaisuksi valittiin nopea Geobearin geopoolymeeri-injektointi. Tällöin nykyisten anturoiden alapuolinen maaperä vahvistetiin geopolymeerillä, jolloin anturoiden sallittu kuormitus kasvoi ilman tarvetta kasvattaa anturoiden pohjapinta-alaa.

Nykyiseen vesitiiviiseen lattialaattaan tehtiin vain pieniä reikiä injektointiputkia varten, jolloin sen korjaaminen vesitiiviiksi rakenteeksi työn jälkeen oli yksinkertaista.

Menetelmä oli nopea: Työ kesti noin viikon.

Lisäksi Geopolymeeri saavuttaa täyden kantokykynsä 15 minuutin kuluttua korjaustöiden päättymisestä

Geobear toimittaa todennetusti nopeita ja minimaalista häiriötä ympäristölleen aiheuttavia ratkaisuja. Geopolymeeri-injektointi ratkaisut ovat myös kustannustehokas vaihtoehto koska niiden tieltä ei tarvitse muuttaa pois.

Katso video: