COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Projektin tausta: ongelmana tien epätasaisuus

halkeama asfaltissa A323 Aldershot RoadillaKaakkois-Englannissa sijaitseva A323 Aldershot Road kärsi savisen maan kutistumisesta, johon Geobearilta pyydettiin geopolymeeri-injektointiin perustuvaa korjausratkaisua. Pääasiallisena ongelmana oli tien epätasaisuus, mikä vaikutti suoraan kuljettajien ajomukavuuteen. Epätasaisuudet pahenivat loppuvuodesta 2022, sillä kesä oli ollut poikkeuksellinen kuuma. Maaperä tien alla oli kutistuvaa savea, minkä lisäksi vieressä kasvavien puiden juuret pahensivat maaperän kausittaista kutistumis- ja turpoamisilmiötä. Pahiten ongelma näkyi tieosuuden kolmessa kohdassa.

Kohdekartoitus ja neljä kairausnäytettä paljastivat, että alueella vallitsivat Kaakkois-Englannille tyypilliset maaperäolosuhteet, jotka tunnetaan brittiläisittäin nimellä London clay. Kartoituksesta saatujen tietojen pohjalta Geobear kehitti injektointisuunnitelman, jonka tavoitteena oli pienentää savikerroksen tilavuusvaihteluita, minkä jälkeen epätasainen tie päällystettäisiin uudelleen.

Asiakkaan vaihtoehdot

Ensisijaisena vaihtoehtona oli vaurioituneiden alueiden aukikaivaminen ja uudelleenrakentaminen, mutta haasteena olivat syvälle ulottuvat ja laajat puunjuuret, jotka tekivät ratkaisusta epäkäytännöllisen ja kalliin vaihtoehdon. Ratkaisu olisi ollut ongelmallinen myös itse toteutuksen kannalta, sillä kaivutyöt olisivat aiheuttaneet huomattavaa häiriöitä vilkasliikenteisellä tiellä.

Geobearin ratkaisu

Geobear ratkaisi ongelman hyödyntämällä maaperän tilavuusvaihteluiden pienentämiseen soveltuvaa ratkaisuaan.

Prosessi aloitettiin merkitsemällä jokaisen injektointipisteen sijainti tien pintaan. Tämän jälkeen kuhunkin pisteeseen porattiin reiät injektointipillien asentamista varten. Kun pillit olivat paikoillaan, injektoitiin geopolymeeri ennalta määriteltyihin syvyyksiin. Geopolymeerin kovetuttua injektointipillit poistettiin ja pienet jäljelle jääneet reiät paikattiin.

Asennustiimi toteutti injektoinnit ennalta määriteltyihin paikkoihin kattaen tien vaurioituneet alueet, ja injektointi ulotettiin kussakin pisteessä jopa 3,1 metriä tienpinnan alapuolelle. Näin toimimalla ongelma voitiin ratkaista kokonaan ilman kaivutöitä. Tämän lisäksi korjaustöitä tehtiin pelkästään öisin, minkä avulla voitiin minimoida tieliikenteeseen kohdistuneet häiriöt.

Hyödyt

Häiriötön ratkaisu: Geobearin menetelmän häiriöttömyys mahdollisti sen, että tie voitiin pitää avoinna aina päivisin, mikä minimoi tieliikenteeseen kohdistuneet häiriöt.

reiän poraaminen asfalttiin

Kustannustehokkuus: Vaikka itse työn kustannukset olivat samaa luokkaa kaivutöiden kanssa, tarjosi menetelmän häiriöttömyys monia etuja kokonaiskustannusten kannalta: koska tie voitiin pitää avoinna päivisin, toi se kustannussäästöjä liikenteen hallintaan ja muihin logistisiin näkökulmiin liittyen. Kiertoteitä ei tarvittu, eikä liikenteen käyttäjien aika kulunut työmaaruuhkissa.

Ympäristövaikutukset: Tien varrella kasvaneita puita ei tarvinnut kaataa lainkaan, mikä on etu niin ympäristön kuin hiilidioksidipäästöjen vähentämisenkin kannalta. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että Geobearin menetelmä vapauttaa 60 % vähemmän hiilidioksidia kuin perinteiset menetelmät.

Ajankohta: Projekti valmistui lokakuun puolivälissä estäen saven tilavuusvaihteluita ja siten tiehen syntyviä epätasaisuuksia.

Vaikutus hiilidioksidipäästöihin

A323 Aldershot Roadilla tehdyt korjaustyöt ovat erinomainen esimerkki ympäristötietoisesta tien kunnossapidosta. Geopolymeeri-injektoinnin valinta oli ratkaisevan tärkeä tekijä hiilijalanjälkeä pienennettäessä.

Tien aukikaivuu ja uudelleenrakentaminen perinteisillä menetelmillä olisi aiheuttanut 138 tonnin CO2e-päästöt, kun taas geopolymeerivaihtoehto loi vain 42 tonnin päästöt. Näin ollen Geobear saavutti lähes 70 % pienemmät hiilipäästöt, mikä korostaa omistautumistamme kestäviin käytäntöihin. Tämä vastaa 31 puun säästämistä, kun rungon halkaisijaksi oletetaan 500 mm (3,1 tonnia/puu 20 vuoden aikana).

Lopuksi

A323 Aldershot Road -projekti osoittaa, kuinka hyvin Geobearin innovatiivinen lähestymistapa toimii teiden kunnossapidossa. Korjaamalla ongelman juurisyyn eli estämällä savisen maan tilavuusvaihtelut Geobear tarjosi kustannustehokkaan, ympäristöystävällisen ja häiriöttömän ratkaisun ongelmaan ja osoitti samalla menetelmän potentiaalin muissa vastaavanlaisissa infraprojekteissa.

Vastaavanlaisia projekteja

Ota yhteyttä

Autamme ratkaisemaan rakenteiden painumaongelmat. Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Voit olla myös suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme

0400 400 800

[email protected]

Geobear on ratkaissut heikon perustusmaaperän aiheuttamia ongelmia jo lähes 40 vuoden ajan. Tarjoamme ratkaisut kaikenkokoisiin kohteisiin aina pienistä asuintaloista suuriin infrastruktuuriprojekteihin. Toimialueenamme on koko Suomi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.