COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Geobearin ratkaisut jättivät sataman toimintaa pitkään häirinneet painumat historiaan

Vilkas ja elinvoimainen Hernesaari vastaanottaa vuosittain tuhansia risteilymatkustajia eri puolilta maailmaa, ja matkustajamäärien odotetaan kasvavan tulevina vuosina entisestään.

Satama-alueella sijaitsevan risteilijälaiturin nurkka oli kuitenkin alkanut painua toistuvasti kuopille. Ongelman pelättiin vähentävän alueen viihtyisyyttä ja heikentävän alueella liikkuvien matkailijoiden turvallisuutta.

Tehtyjen selvitysten perusteella arveltiin, että ongelman perimmäisenä syynä oli merivesi, joka huuhtoi laiturin tukiseinän taustatäytön hienoa maa-ainesta mennessään ja loi näin tukiseinän taakse tyhjätiloja. Tyhjätilojen takia maaperän kantokyky heikkeni, mikä sai laiturin asfalttipäällysteet murenemaan ja painumaan.

Ongelmaa oli yritetty ratkaista tuomalla uutta maata pois huuhtoutuneen maa-aineksen tilalle sekä lisäämällä uutta asfalttia vaurioituneelle alueelle. Perimmäiseen syyhyn ei kuitenkaan puututtu, minkä takia laiturin nurkka painui ja mureni aina uudelleen. Vuonna 2017 alueelle ryhdyttiin rakentamaan uutta risteilijälaituria, minkä yhteydessä Helsingin Satama halusi löytää ongelmaan pysyvämmän ratkaisun.

Vaihtoehtoiset korjausratkaisut

Koska vaurioitunut alue oli suhteellisen pieni, ei perinteisistä korjausmenetelmistä löytynyt varteenotettavia vaihtoehtoja. Esimerkiksi täyttömaan vaihto ja uudelleentiivistäminen olisivat edellyttäneet laajoja purku- ja kaivutöitä, isompia työmaita ja siten myös korkeampia kustannuksia. Projekti olisi myös edennyt huomattavasti hitaammin.

Geobearin ratkaisu

Painumaongelmien korjaustyöt pystyttiin toteuttamaan muutamassa päivässä sataman päivittäistä toimintaa häiritsemättä

Geobearin tarjoaman ratkaisun etuna oli ennen kaikkea sen nopeus. Korjaustyöt pystyttiin toteuttamaan muutamassa päivässä sataman päivittäistä toimintaa häiritsemättä, kun taas vaihtoehtoiset korjausratkaisut olisivat sulkeneet korjattavan alueen useiksi viikoiksi. Lisäksi korjaustoimenpiteet voitiin kohdistaa pienelle ja tarkasti rajatulle alueelle, mikä ei ole useinkaan mahdollista perinteisillä menetelmillä.

Nämä seikat heijastuivat suoraan myös korjauksen suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin: Geobearin ratkaisu tuotti asiakkaalle arvioiden mukaan jopa 50 prosentin kustannussäästöt.

Geobearin asentajat ratkaisivat ongelman injektoimalla satamalaiturin tukiseinän takana olevaan taustatäyttöön geopolymeeriä, joka paisuessaan ja kovettuessaan sitoi ja tiivisti löyhän maa-aineksen.
Näin potkurivirrat ja muut veden liikkeet eivät enää irrota täytön materiaalia yhtä herkästi. Tämä hidastaa laiturirakenteeseen kohdistuvaa eroosiota ja estää tehokkaasti uusien painumien syntymistä.

Injektointipisteitä porattiin kaikkiaan viiteen eri kohtaan, ja ne ulotettiin aina seitsemän metrin syvyyteen. Porauksen yhteydessä maaperästä löydettiin halkaisijaltaan jopa puolen metrin suuruisia tyhjätiloja, jotka täytettiin.

Korjaustyöt olivat ohi kahdessa päivässä, ja uuden risteilijälaiturin rakennustöitä päästiin jatkamaan kyseisellä paikalla suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja Geobearin ratkaisuista infrakohteille

 

Vastaavanlaisia projekteja

Ota yhteyttä

Autamme ratkaisemaan rakenteiden painumaongelmat. Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Voit olla myös suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme

0400 400 800

[email protected]

Geobear on ratkaissut heikon perustusmaaperän aiheuttamia ongelmia jo lähes 40 vuoden ajan. Tarjoamme ratkaisut kaikenkokoisiin kohteisiin aina pienistä asuintaloista suuriin infrastruktuuriprojekteihin. Toimialueenamme on koko Suomi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.