COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Jäykät ja jumittavat ovet ja ikkunat sekä seiniin ilmestyneet halkeamat voivat olla ensimmäisiä merkkejä perustusten ongelmista. Jos huomaat talosi ovissa tai ikkunoissa seuraavia piirteitä, seuraa niiden etenemistä ja ryhdy tarvittaessa toimenpiteisiin:

 • Ovi ja/tai ikkuna ei pysy auki tai kiinni.
 • Ovi ja/tai ikkuna avautuu tai sulkeutuu itsestään.
 • Ovi ja/tai ikkuna on jumissa tai jumittaa.
 • Oven ja/tai ikkunan ja kehyksen välissä on näkyvä rako.
 • Oven ja/tai ikkunan vieressä on isoja halkeamia.

Ovissa ja ikkunoissa ilmenevät ongelmat voivat viitata painuviin tai muuten epävakaisiin perustuksiin. Jos maaperä ei jaksa enää kannatella rakennuksen painoa, perustukset alkavat painua ja vajota. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun maaperän olosuhteet muuttuvat, mikä tarkoittaa sitä, että painumaongelmia voi ilmetä kaikenikäisissä ja -kokoisissa rakennuksissa. Jos huomaat, että talosi ovi tai ikkuna on jumissa tai tuntuu jäykältä, seuraa ongelman etenemistä ja pyydä tarvittaessa Geobearin asiantuntijat paikan päälle arvioimaan tilannetta.

Jotta voisimme määrittää ongelmaan parhaan mahdollisen ratkaisun, meidän täytyy selvittää ongelmien aiheuttaja. Tavallisimpia syitä perustusten liikkumiseen ja painumiseen ovat:

Pohjaveden pinnan lasku

 • Pohjaveden noste vaikuttaa ympärillä oleviin maa-ainespartikkeleihin. Kun pohjaveden pinta laskee, myös noste pienenee. Tämä voi lisätä rakennuksen alapuolisiin maakerroksiin kohdistuvaa kuormitusta ja johtaa maaperän tiivistymiseen ja perustusten painumiseen.

Eroosio

 • Erityisesti virtaava vesi saattaa kuluttaa perustusten alla olevaa maaperää. Eroosion takia maaperään voi syntyä tyhjätiloja, jotka heikentävät maaperän kantokykyä ja aiheuttavat erilaisia painumia ja vajoamia. Vesi voi olla peräisin esimerkiksi runsaista sateista tai vaurioituneista viemäreistä.

Huonosti tiivistetty maaperä

 • Painumista saattaa tapahtua myös silloin, kun kantavien rakenteiden tai lattioiden alla olevaa karkeaa maaperäkerrosta ei ole rakentamisvaiheessa tiivistetty riittävästi.

 Tärinä

 • Erityisesti raskaan tie- ja junaliikenteen tai paalutus- ja kaivutöiden aiheuttama tärinä saattaa tiivistää herkkiä maa-aineksia siten, että rakennus alkaa painua ja vajota.

Maaperän kutistuminen

 • Tietyt koheesiomaalajit ovat herkkiä vesipitoisuuden muutoksille. Pitkät kuivat kaudet ja runsas kasvillisuus voivat viedä maaperästä kosteutta ja aiheuttaa näin sen kutistumisen.

Riittämättömät perustukset

 • Maaperää koskevat tiedot voivat olla rakennuksen suunnitteluvaiheessa puutteelliset, mikä voi johtaa suunnitteluvirheisiin. Maaperän kokoonpuristuvuus voidaan myös aliarvioida, mikä voi johtaa painumiin ja vajoamiin.