COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Kestävyys

(28/02/2023)

Yrityksemme on sitoutunut kestävän rakentamisen periaatteisiin, ja kiinnitämme huomiota erityisesti korjausprojektien ajanhallintaan, materiaalien suorituskykyyn, projektien koordinointiin ja valvontaan, eettisten periaatteiden noudattamiseen, turvallisten työolosuhteiden toteutumiseen, asiakkaiden rahoitusratkaisujen kehittämiseen, joustavaan työaikaan sekä alaan liittyvän akateemisen, teknisen ja sosiaalisen tiedon hankkimiseen.  Panostamme liiketoiminnan kestävyyteen, jotta voisimme palvella asiakkaitamme myös tulevina vuosina.

Meille kestävyydessä on tärkeintä se, että työt toteutetaan kerralla kuntoon -periaatteella, ja että matkat taitetaan mahdollisimman taloudellisesti ja ympäristöä saastuttamatta. Esimerkiksi sähköautojen kehitys on edennyt asteelle, jossa voimme harkita niiden hyödyntämistä koko yrityksessä aina asiakastapaamisista materiaalitoimituksiin. Sähköautot eivät ainoastaan kuluta vähemmän polttoainetta, vaan ne ovat myös hiljaisempia ja tuottavat vähemmän päästöjä.

 

Geobear – vastuullinen ja huolehtivainen yhteistyökumppanisi

Kun on kyse geopolymeeripohjaisista tuotteista, on ymmärrettävää, että niiden mahdolliset ympäristövaikutukset ja terveys- ja turvallisuusriskit herättävät kysymyksiä. Geobear on noudattanut alusta asti tiukkaa politiikkaa näiden asioiden suhteen sekä varmistaakseen tekniikoidensa turvallisuuden että suojellakseen asiakkaitaan ja ekosysteemejä.

Hiilijalanjälki

Menetelmä tuottaa hyvin vähän hiiltä perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Esimerkiksi rakenteisiin porattavat reiät tehdään sähköporilla, joiden energiankulutus on pieni. Lisäksi projektit valmistuvat nopeasti – parhaimmillaan jopa 10 kertaa nopeammin kuin mikropaalutukset. Tuotetta myös kuljetetaan betoniin verrattuna hyvin pieniä määriä. Esimerkiksi viisi tonnia säiliöautolla kuljetettua nestemäistä komponenttimateriaalia voi tuottaa maan alla laajetessaan jopa 70 kuutiometriä geopolymeeriä.

 

Pakkausmateriaalit

Säiliöautot on varustettu kiinteillä terästankeilla, jotka täytetään uudelleenkäytettävistä varikkosäiliöistä. Pakkausmateriaaleja ei näin ollen kulu lainkaan, eikä jätettä synny.

Keskeisimmille Geobearin yksiköille on myönnetty ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -sertifikaatit.