COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Toimitusjohtajan tiedote brändimuutoksesta

 

Hyvä Geobearin yhteistyökumppani,

Olet saattanut huomata sosiaalisen median päivityksistämme ja verkkosivuillamme tapahtuneista muutoksista, että Powerpile on nyt Geobear. Osa uskollisista asiakkaistamme ottikin meihin heti yhteyttä onnitellakseen meitä uudesta nimestä sekä tiedustellakseen syitä muutokseen, sillä onhan PowerPile ollut emoyhtiönsä Uretekin ohella tärkein brändimme jo vuodesta 1983 niin alueellisesti kuin maailmanlaajuisestikin.

Autamme asiakkaita, joiden ongelmina ovat rakenteiden halkeamat, paikoiltaan liikkuneet rakenteet, vuotavat liitokset, rakenteisiin kohdistuva tärinä, lattioiden ja seinien välissä olevat raot, vinot rakenteet, epätasaiset lattiapinnat, lisääntyvät kuormitukset sekä monet muut haasteet.

Monet ratkaisemistamme ongelmista ovat liittyneet yhteen geotekniikan keskeisimpään haasteeseen, eli maaperässä oleviin tyhjätiloihin ja onkaloihin. Jo pitkälle vuosisadan ajan näitä ongelmia on ratkaistu laajemmassa mittakaavassa menetelmillä, joissa hyödynnetään sementtiä ja terästä. Geobear pyrkii kuitenkin haastamaan perinteiset ajattelutavat esimerkiksi pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia kustannuksia syntyy, jos merkittävät rautatieyhteydet ja moottoritiet joudutaan sulkemaan, jotta tyhjätiloihin tai rakenteiden epävakauteen liittyvät ongelmat saataisiin ratkaistua?
  • Kuinka tien tai rakennuksen sulkeminen vaikuttaa ihmisiin emotionaalisesti?
  • Perinteiset menetelmät, kuten vaurioituneiden rakenteiden purkaminen ja vaihtaminen, suihkuinjektointi ja porapaalutus, ovat hyviä vaihtoehtoja teknisesti, mutta ovatko ne ympäristöystävällisin ja kustannustehokkain tapa ratkaista ongelmat myös tulevaisuudessa ja ihmisten määrän lisääntyessä?

Yksi esimerkki Isosta-Britanniasta: Network Rail ja pääurakoitsija olivat huolissaan siitä, että heidän pitäisi sulkea keskeinen rautatielinja Midland Mainline 16 viikoksi, mutta geopolymeeri-injektoinnin avulla saimme stabiloitua 270 metrin pituisen ratapengerosuuden vain 45 tunnissa. Geopolymeeri-injektoinnin kustannukset olivat yli 560 000 euroa edullisemmat kuin suihkuinjektoinnin kustannukset. Epäsuorat säästöt puolestaan nousivat todennäköisesti jopa kymmeniin miljooniin euroihin, koska tärkeää rautatielinjaa ei tarvinnut sulkea pitkäksi aikaa (https://www.geobear.co.uk/project/rail-geobears-non-stop-service-money-saving-uk-railway-repairs/). Keskeisimmät säästöt liittyivät mobilisointiin, kirurgisen tarkkaan asennukseen ja materiaalikulutukseen. Lukemattomia samanlaisia esimerkkejä on luvassa myös tulevaisuudessa. Luonnollisesti sekä tästä projektista että muista korjaustöistä syntyvät säästöt hyödyttävät myös veronmaksajia. Infrastruktuurin avoinna pitävä ratkaisu vähentää myös ihmisten kokemaa ärtymystä, sillä se ehkäisee tarpeettomia ruuhkia.

Viimeisen 35 vuoden aikana yli 200 000 asiakasta on kohdannut edellä mainittuja ongelmia, ja nämä ongelmat on ratkaistu onnistuneesti kehittämämme geopolymeeri-injektoinnin avulla. Eräitä merkittävimpiä esimerkkejä ovat Heathrow’n lentokenttä, Thyssenkrupp Shanghai sekä tuhannet asuintalot Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

Haluamme, että meidät tunnetaan maailmalla Geobearina – yhtiönä, joka vauhdittaa yhteiskunnallisesti vastuullisempien pohjanvahvistusmenetelmien käyttöönottoa ja näin tehdessään säästää myös veronmaksajien varoja ja pitää maailman liikkeessä. Tämä oli tärkein syy sille, miksi halusimme muuttaa nimemme Uretekista ja Powerpilestä Geobeariksi. Osa asiakkaistamme on myös sanonut, että Uretek on ollut foneettisesti hankala nimi useilla englanninkielisillä markkinoilla.

Lontoossa sijaitsevasta pääkonttoristaan käsin Geobear toimii aktiivisesti Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja Kiinassa. Tarpeen vaatiessa pystymme huolehtimaan monimutkaisistakin projekteista eri puolilla maailmaa.

Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, kuinka pidämme maailman liikkeessä infrastruktuuria ja rakenteita sulkematta.

 

Otso Lahtinen

Toimitusjohtaja

Geobear (www.geobear.fi)