COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS
  • Muut uutiset

Etsimme uutta aluepäällikköä!

Haluatko olla osa kansainvälistä ja ennakkoluulotonta huipputiimiä, joka pitää huolen siitä, että yhteiskuntamme kehittyy vakaalla maaperällä myös tulevaisuudessa? Maaperän painumaongelmiin erikoistunut Geobear tunnetaan maailmalla yrityksenä, joka pyrkii ravistelemaan alan juurtuneita toimintatapoja ja vauhdittamaan modernien ja yhteiskunnallisesti vastuullisempien pohjanvahvistusratkaisujen käyttöönottoa.  Täällä voit olla oma itsesi ja paras itsesi – kuka sitten oletkin. Paikka, jossa jokaisella on […]

  • Muut uutiset

Kuinka kestävä on laajenevien geopolymeerihartsien käyttö maaperää vahvistaessa?

Laajenevien geopolymeerihartsien käyttö voi olla kestävä vaihtoehto maaperän vahvistamisessa, kun sitä käytetään asianmukaisesti. Geopolymeerihartsit valmistetaan teollisista jätetuotteista, kuten lentotuhkasta ja kuonasta, mikä voi vähentää kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää ja vähentää tarvetta uusien raaka-aineiden käyttöön. Lisäksi geopolymeerihartsien valmistusprosessi tuottaa huomattavasti vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteiseen sementinvalmistukseen, mikä mahdollistaa pienemmän rakennusprojektien hiilijalanjäljen.  Kun laajenevia geopolymeerihartseja käytetään maaperän vahvistamiseksi, […]

  • Muut uutiset

Perinteinen tuenta vs. geopolymeerit ympäristön kannalta

Perinteinen tuenta vai laajenevat geopolymeerihartsit – Kumpi on parempi ympäristön kannalta? Sekä perinteinen rakenteiden tuenta että laajenevat geopolymeerihartsit voivat olla ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja riippuen käytetyistä materiaaleista ja soveltamistavasta. Perinteinen tuenta yleensä edellyttää betonin tai sementin käyttöä, mikä voi aiheuttaa merkittävän hiilijalanjäljen energiavaltaisen valmistusprosessin ja kuljetuksen takia. Lisäksi perinteinen tuenta vaatii kaivamista, mikä voi aiheuttaa maaperän eroosiota […]

  • Muut uutiset

Kuivan maaperän vaikutus rakenteille

Mikä on kuivan maaperän vaikutus rakennettuihin rakenteisiin? Kuivalla maaperällä voi olla merkittävä vaikutus rakennuksiin, erityisesti niihin, jotka on perustettu maaperään tai vaativat maaperän tukea. Tässä on joitakin kuivan maaperän mahdollisia vaikutuksia: Maan kokoonpuristuminen: Kun maa on kuiva, maan kosteus vähenee ja maa voi kutistua, mikä saa perustuksen laskeutumaan ja voi johtaa rakennuksen rakenteellisiin vaurioihin. Halkeilu: […]

  • Muut uutiset

Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa maaperäolosuhteisiin?

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi maaperään erityisesti lämpötilan, sademäärämuutosten ja merenpinnan nousun kautta. Tässä joitakin tapoja, joilla ilmastonmuutos vaikuttaa maaperään: Sulava ikirouta: Ikirouta on maaperä tai kivi, joka pysyy jäätynyt vähintään kaksi peräkkäistä vuotta. Alueilla, joilla on ikiroutaa, lämpenevät lämpötilat voivat saada ikiroudan sulamaan, mikä johtaa maaperän painumiseen, maaperän epävakaisuuteen ja infrastruktuurin vaurioitumiseen. Lisääntynyt sademäärä: Ilmaston lämmetessä […]

  • Muut uutiset

Betoni, geopolymeeri-injektointi ja hiilijalanjälki

Onko betonin hiilijalanjälki vai laajenevan geopolymeerihartsin injektoinnin hiilijalanjälki pienempi? Laajenevan geopolymeerihartsin injektointiratkaisun hiilijalanjälki on yleensä alhaisempi kuin perinteisen betonin hiilijalanjälki. Tämä johtuu siitä, että geopolymeerimateriaalit valmistetaan luonnollisista materiaaleista, kuten lentotuhkasta, kuonasta ja muista teollisista jätetuotteista, joita on runsaasti ja helposti saatavilla. Näitä materiaaleja käsitellään alhaisessa lämpötilassa ja vähäisellä energiankulutuksella, mikä vähentää valmistuksen yhteydessä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. […]

  • Muut uutiset

Onko geopolymeerin käyttö turvallista ja ympäristöystävällistä?

Onko paisuvan geopolymeerin käyttö maaperän olosuhteiden parantamiseksi turvallista ja ympäristöystävällistä?   Paisuvaa geopolymeerihartsia pidetään yleisesti ottaen turvallisena ja ympäristöystävällisenä ratkaisuna maaperän vahvistukseen. Tässä muutama perustelu:    Atoksinen: Geopolymeerihartsit valmistetaan käyttämällä luonnossa esiintyviä materiaaleja, kuten lentotuhkaa ja kuonaa, jotka ovat teollisuuden sivutuotteita. Nämä materiaalit ovat atoksisia (eli myrkyttömiä) eivätkä vaaranna ihmisten tai luonnon turvallisuutta. Pieni vaikutus […]

  • Muut uutiset

Ilmaston lämpenemisen vaikutus taloihin, jotka on rakennettu epävakaalle maaperälle

Ilmastonmuutoksen lisätessä kesäkuukausien lämpötiloja, mikä on vaikutus taloihin, jotka on rakennettu epävakaalle maaperälle? Koska ilmastonmuutos lisää kesäkuukausien lämpötiloja, saven ja epävakaan maaperän päälle rakennettujen taloihin kohdistuvat vaikutukset voivat olla merkittäviä. Tässä on joitakin mahdollisia vaikutuksia: Maan kokoonpuristuminen: Saviset maaperät ovat erittäin alttiita kutistumiselle kuumassa, kuivassa säässä. Tämä voi aiheuttaa maan vetäytymisen talon perustuksista, mikä johtaa […]

  • Muut uutiset

Mitkä osat Suomesta kärsivät painumisongelmista?

Mitkä alueet ovat alttiimpia?   Painuminen on yleistä monessa osassa Suomea geologisten ja ympäristön ominaisuuksien vuoksi. Olemassa ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta prosenttia Suomesta kärsii painumisesta, mutta on selvää että osassa maasta ongelmia on enemmän.   Yksi päätekijä tiettyjen alueiden painumaherkkyydelle on turve. Se on orgaanista maa-ainesta, jota muodostuu osittain hajonneen kasvimateriaalin kertymisestä. […]

  • Muut uutiset

Minkälaisia maaperäolosuhteita Suomessa on?

Suomessa on monipuolisesti erilaisia maaperäolosuhteita, koska topografia, geologia ja ilmasto vaihtelevat eri osissa maata. Tässä muutamia yleisiä maaperäolosuhteita Suomessa: Moreenikerrostumat: Suomi on suurelta osin peitetty moreenikerrostumilla, jotka koostuvat erilaisista seoksista hiekkaa, silttiä ja savea. Nämä kerrostumat voivat olla hyvin vaihtelevia koostumuksen, tiheyden ja läpäisevyyden suhteen. Kallioperä: Kallioperä on läsnä monilla Suomen alueilla ja voi vaihdella […]