COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Talo vakaille perustuksille – miksi erilaiset perustukset painuvat?

(04/01/2021)

Perustuksia on kahdenlaisia, matalia ja syviä. Matalaperustusta käytetään, kun rakenteen kuormitus on alhainen suhteessa maaperän kantavuuteen tai kun perustuksia ei tarvitse ulottaa routarajan alapuolelle.

Suurin osa asuintaloista ja kevyistä rakennuksista rakennetaan käyttämällä matalaperustusta, kun taas syväperustusta käytetään silloin, kun maaperän kantokestävyys on huono tai kun perustukset halutaan ulottaa roudattomaan syvyyteen.

Geobear tarjoaa ratkaisuja, jos perustukset syystä tai toisesta pettävät rakentamisen jälkeen.

Matalaperustustyyppejä

Jatkuva anturaperustus (nauhaperustus)

Yksi tavallisimmista matalaperustustyypeistä on jatkuva anturaperustus, joka antaa nauhamaisen tuen lineaariselle rakenteelle, kuten seinälle. Tätä perustustyyppiä käytetään useissa maapohjissa, ja se soveltuu erityisesti kevytrakenteisiin kuormituksiin, kuten useimpiin asuinkiinteistöihin. Anturaperustus voidaan toteuttaa joko maanvaraisella tai tuulettuvalla alapohjalla eli ns. rossipohjana.

Mikä voi mennä pieleen?

Maaperän liikkeiden seurauksena talo voi painua yhdestä kulmasta tai koko seinän matkalta. Syynä voi olla esimerkiksi maapohjan saven kutistuminen tai anturan alla olevan maan eroosio, jota puolestaan voi aiheuttaa esimerkiksi rikkoutuneesta putkesta vuotava vesi.

Geobearin ratkaisu

Geopolymeeriratkaisujen tavallisin käyttökohde on talot, joiden on todettu painuneen. Kartoitamme painuneen alueen laajuuden ja maaperän olosuhteet ja suunnittelemme ratkaisun, jossa geopolymeerimateriaali injektoidaan tasaisin välein anturan alle. Materiaali laajenee ja muodostaa kiinteän pohjan olemassa olevan perustuksen alle estäen kaikki tulevat liikkeet.

Pilariperustus

Pilareille perustettaessa pilareiden alle asetetaan usein suorakaiteen tai neliön muotoiset anturalaatat, jotka jakavat rakenteen kuorman maapohjalle. Perustustyyppi on tavallinen kevyissä asuinrakennuksissa, kuten kesämökeissä, tai rakennettaessa suurempia hallirakenteita ja katoksia.

Mikä voi mennä pieleen?

Pilarianturoiden pettäminen on harvinaisempaa, mutta tällaistakin voi tapahtua muutamasta syystä.

Yksi mahdollinen syy on se, että rakenteen kuormitus on suurempi kuin mitä pilarianturan alla oleva maapohja jaksaa kantaa. Painuminen voi johtua myös ylimääräisen veden aiheuttamasta maa-aineksen huuhtoutumisesta.

Geobearin ratkaisu

Me voimme vahvistaa pilareiden alla olevaa maa-ainesta ja estää siten kaikki tulevat liikkeet. Injektoimme geopolymeerimateriaalia useaan eri syvyyteen pilarin alle (heikosti kantavan maaperän paksuudesta riippuen). Injektoinnin jälkeen materiaali jähmettyy luoden lujan pohjan anturan alle.

Geopolymeerimateriaali myös lisää maaperän kantokestävyyttä, mikä mahdollistaa suurempien kuormien asettamisen olemassa olevan perustuksen päälle. Tämä on täydellinen ratkaisu rakennettaessa uutta kerrosta tai kattoa.

Reunavahvistettu maanvarainen laatta

Yhtenäiseksi valettu laattaperustus kattaa usein koko rakennuksen pohjapinta-alan, jolloin pylväiden ja seinien kuormitus jakautuu tasaisesti koko perustuksen alueelle. Perustustyyppiä käytetään tavallisesti kevyissä asuinrakennuksissa heikommin kantavilla maaperillä.

Mikä voi mennä pieleen?

Laattaperustus on ajan kuluessa altis painumaan, ja se on suunniteltu kestämään alaspäin suuntautuvaa liikettä. Liiallista painumista voi kuitenkin tapahtua, jos alla oleva täyttömaa on tiivistetty rakentamisen aikana huonosti tai jos vesi pääsee tunkeutumaan perustusten alle aiheuttaen tyhjätiloja.

Geobearin ratkaisu

Tällaisissa tapauksissa Geobear suunnittelee ratkaisun, jossa geopolymeerimateriaalia injektoidaan ruudukkokuvion mukaisesti painuneen laatan alle. Materiaali laajenee täyttäen muodostuneet tyhjätilat ja tiivistäen olemassa olevan täyttömaan. Joissain tapauksissa voimme myös nostaa painuneen laatan takaisin entiselle tasolleen.

Jos perustuksen täytyy kestää suurempaa kuormitusta, voimme myös injektoida materiaaliamme paikallisesti ja parantaa siten maaperän kantokestävyyttä.

Tilaa ilmainen asiantuntijalausunto

Autamme ratkaisemaan rakenteiden painumaongelmat. Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Voit olla myös suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme

0400 400 800

[email protected]

Geobear on ratkaissut heikon perustusmaaperän aiheuttamia ongelmia jo lähes 40 vuoden ajan. Tarjoamme ratkaisut kaikenkokoisiin kohteisiin aina pienistä asuintaloista suuriin infrastruktuuriprojekteihin. Toimialueenamme on koko Suomi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.