Ongelma

Käpylän tunnelmallisella puutaloalueella sijaitseva paritalo kärsi painumaongelmista. Talo oli rakennettu 1900-luvun alussa erittäin löyhän siltin päälle, ja ajan saatossa painuminen oli vaurioittanut erityisesti talon kuisteja. Vuonna 2015 taloon suunniteltiin peruskorjausta ja samalla päätettiin vahvistaa myös tontin maaperä.

Ratkaisu

Huolellisen maaperätutkimuksen jälkeen Geobearin tiimi päätti injektoida paisuvaa geopolymeeriä suoraan rakennuksen alla olevaan maaperään. Näin löyhä maaperä saatiin tiivistettyä ja vahvistettua. Kohteeseen oli tehty myös teräspaalutussuunnitelma, mutta paalutuksen kustannukset olisivat olleet moninkertaiset Geobearin tarjoamaan ratkaisuun verrattuna. Paalutus olisi myös kestänyt huomattavasti kauemmin, ja asukkaat olisivat joutuneet muuttamaan pois paalutustöiden ajaksi.

Lopputulos

Maaperään injektoitiin pienten reikien kautta paisuvaa geopolymeerimassaa, minkä avulla löyhä silttimaa saatiin tiivistettyä suoraan rakennuksen alta. Korjaustyöt kestivät noin kolme viikkoa, ja huolellisesti tehtyjen suunnitelmien ansiosta korjaus eteni ongelmitta. Geopolymeeri-injektoinnin avulla historiallisesti arvokas puutalo saatiin stabiloitua rakenteita rikkomatta, eivätkä korjaustyöt aiheuttaneet suurta häiriötä talon asukkaille tai naapureille. Asukkaat olivat tyytyväisiä lopputulokseen.