Ongelma

Työmaalla sijaitsevan rakennuksen suojaksi oli pystytetty kiviladonta, jonka viereen oli tarkoitus kaivaa noin 11 metriä syvä kaivanto. Korkean ja kapean kiviladonnan pelättiin sortuvan kaivutyön aikana ja mahdollisesti vaurioittavan viereistä rakennusta. Työmaapäällikkö pyysi Geobearia suunnittelemaan ja tekemään ladonnan varmistuksen.

Ratkaisu

Urakassa käytettiin geopolymeeri-injektointia ja ruiskutustekniikkaa.

Lopputulos

Geopolymeeri injektoitiin kiviladonnan läpi poratuista pystyrei’istä. Injektoinnissa oli varottava viereisen rakennuksen heikkolaatuista betoniseinää, jossa kiviladonta oli kiinni. Kiviladonta toimi osittain myös rakennuksen perustuksena. Kaivun aikana kiviladonnan tyhjätilojen huomattiin olevan niin suuria, ettei kadunpuoleiselle seinälle riittänyt enää injektointimassaa. Tiimi päätti injektoida näkyvät tyhjätilat kaivun edetessä. Myös ladonnan päälle ruiskutettiin tukeva geopolymeerikerros, minkä avulla estettiin mahdollinen kivien irtoaminen. Materiaalimenekki koko pystyinjektoinnissa oli kuitenkin yli viisinkertainen viimeistelyruiskutukseen verrattuna.