Pariskunnan omakotitalo Etelä-Ruotsissa kärsi painumaongelmasta.

Painuma eteni diagonaalisesti siten, että talon pahiten vaurioitunut nurkka oli painunut 16 senttimetriä ja muut nurkat vähemmän. Tämän takia myös talon lattiat olivat kallistuneet. Näin suuren kallistuman  havaitsee pelkästään kävelemällä lattian poikki.

Myös valkoisessa, tiilistä rakennetussa julkisivussa oli selviä halkeamia. Vakavan painumaongelman merkit olivat selvät, sillä osa tiilistä oli haljennut kokonaan. Lievemmissä tapauksissa halkeamat usein vaeltavat portaikon tavoin tiilien väleistä, jolloin kyseisiä halkeamia voi nähdä erityisesti katonrajan tuntumassa.

Asiakas halusi stabiloida omakotitalon ja siihen kuuluvan autotallin sekä nostaa ne takaisin alkuperäiselle tasolle – mahdollisimman vähin häiriöin.

Asiakkaan vaihtoehdot

Asiakkaalla, jonka omakotitalo on painunut maaperän muuttuneen kantokyvyn takia, on usein vähän vaihtoehtoja, joista valita. Tavallisin vaihtoehto on paalutus tai stabilointi geopolymeereillä.

Koska talo oli painunut laajalta alueelta, olisi paalutustöiden yhteydessä myös lattia pitänyt rikkoa laajassa mittakaavassa. Omistajien olisi tullut myös muuttaa pois kodistaan korjaustöiden ajaksi ja irtaimistokin siirtää remontilta suojaisaan paikkaan. Korjaustöiden jälkeen kaikki lattiapinnat olisi tullut uusia, jolloin omistajat olisivat voineet palata kotiin vasta tämän jälkeen.

Miksi omistajat valitsivat Geobearin muiden vaihtoehtojen sijaan?

Valitsemalla Geobearin ja geopolymeerien avulla tehtävän stabiloinnin ja noston, omistajat pystyivät asumaan omakotitalossaan korjaustyön aikana. Lisäksi geopolymeeri-injektointi oli omakotitalon omistajien kannalta nopeampi ratkaisu.

Geopolymeeri-injektointi toteutetaan pienten injektioreikien kautta, jotka porataan maaperään ja jotka tämän jälkeen täytetään geopolymeereillä. Maaperässä geopolymeerit paisuvat ja nostavat talon. Geopolymeeri syötetään injektointireikiin pitkällä letkulla, joka on kytketty kadulle pysäköitävään kuorma-autoon. Geobearin ei siis tarvitse viedä isoja laitteita omakotitaloon tai tontille, vaan geopolymeeri-injektoinnin toteuttamiseksi tarvitaan vain muutama Geobearin asiantuntija, pora, kevyt injektointikalusto ja lasermittalaite.

Geobearin ratkaisu ja lopputulos

Omakotitalo painui, koska rakennuksen kuorma oli liian raskas savimaalle, jolla se seisoi ja joka ulottui monta metriä rakennuksen alapuolelle. Tämän takia talo oli alkanut painua, ja painuminen oli jatkunut jo pitkään. Mutta nyt, noin 50 vuoden jälkeen, painuminen on viimein pysähtynyt.

Suurin osa tehdystä työstä toteutettiin ulkoa käsin poraamalla injektioreiät vinottain rakennuksen perustusten alle sekä hyödyntämällä anturoiden alle asetettujen tunkkien tarjoamaa apua. Injektoidut geopolymeerit loivat yhdessä talon alla olevan massan kanssa tiiviimmän maaperän, jolla oli parempi kantokyky.

Koska iso osa omakotitalosta oli painunut ja se nostettaisiin takaisin alkuperäiselle tasolle, useita injektointeja toteutettiin myös talon sisäpuolella, jotta lattiat saataisiin nostettua tasaisesti koko rakennuksessa.

Tällä hetkellä 16 senttimetrin kallistuma on jäänyt historiaan ja omakotitalo seisoo jälleen suorassa ja vakaana.

Halkeama julkisivussa ennen stabilointia ja nostoa

Halkeama julkisivussa ennen stabilointia ja nostoa

Halkeama julkisivussa stabiloinnin ja noston jälkeen

Halkeama julkisivussa stabiloinnin ja noston jälkeen

Stabilointi ja lattian nosto

KATEGORIA: …………………………………..Makotitalo

FOKUS: ……………………………….Nosto ja stabilointi

SIJAINTI: ………………………Länsi-Frölunda, Ruotsi

AJANKOHTA: ……………………………..Lokakuu 2017

TEKNOLOGIA: ……………Geopolymeeri-injektointi

 

”Olemme iloisia tästä sijoituksesta.” – Talon omistaja