Ongelma

Elektroniikan ja mekaniikan kokoonpanoon erikoistuneen yrityksen tuotantotiloissa oli havaittu ongelmia kahden tuotantolinjan koneen tärinän suhteen. Tärinän todettiin aiheutuvan koneiden alla olevan maaperän ja lattian ominaistaajuudesta. Koska elektroniikan kokoonpano vaatii äärimmäistä tarkkuutta, tärinä vaikutti epäsuotuisasti työn tehokkuuteen ja laatuun.

Ratkaisu

Geobearin asiantuntijat totesivat asiakkaan tekemän selvityksen perusteella, että tärinä johtui tuotantolaitteiston maa-alustan olosuhteista. Ongelma ratkaistiin häiriöttömästi lattian stabilointi -palvelulla, ja ratkaisussa hyödynnettiin vastaaviin olosuhteisiin kehitettyä geopolymeeri-injektointia. Ratkaisuvaihtoehtona olisi ollut myös perinteisempi betonilaatan lisävalu, mutta tämä olisi vaatinut tuotannon keskeyttämistä ja ollut näin kokonaiskustannuksiltaan huomattavasti kalliimpi kuin Geobearin ratkaisu.

Lopputulos

Geobear toteutti korjaustyöt asiakkaan toiveiden mukaisesti lauantaina, jolloin tuotantoprosessissa oli luonnollinen seisakki. Ongelmakohtiin porattiin 12 millimetrin kokoisia reikiä, joiden kautta geopolymeeri injektoitiin lattian alla olevaan maaperään tarkan suunnitelman mukaisesti. Paisuva geopolymeeri sitoi löyhän maa-aineksen.

Lattian stabilointi sujui suunnitelmien mukaisesti, ja projektin tavoitteet saavutettiin noin kolmessa tunnissa. Jälkikäteen tehdyissä mittauksissa arvioitiin, että tuotantolaitteistoon kohdistuva tärinä pieneni jopa 80 prosenttia.

Kokoonpanotehdas jatkoi toimintaansa optimaalisella prosessilla maanantaiaamuna.

– En olisi uskonut, että lopputuloksesta tulisi näin hyvä ja vielä niin nopealla aikataululla, asiakasyrityksen edustaja totesi tyytyväisenä.

Geobearin palveluvalikoima kattaa laaja-alaisesti muun muassa lattian tuentaan ja nostoon sekä maaperän parantamiseen soveltuvia ratkaisuja, joissa on huomioitu myös kohteiden vaativat erityisolosuhteet.