COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Tausta

kallistuneen sahkoratapilarin jalkaSähköratapylväiden kallistuneet perustukset olivat aiheuttaneet jo pitkään päänvaivaa Seinäjoelta Ouluun kulkevalla Pohjanmaan radalla. Pylväiden perustusten oli huomattu kallistuvan voimakkaasti junaradan suuntaan, ja perustusten kallistuessa myös koko sähköratapylväs kallistui.

Tilanne oli edennyt vuosien saatossa niin pitkälle, ettei sähköratapylväitä saatu pysymään suorassa enää pelkästään jalkojen säätöjä kasvattamalla, sillä säädöt olivat tapissa.

Jotain muuta oli siis keksittävä, ja sitä varten Väylävirasto pyysi Geobearilta ehdotusta ongelman ratkaisemiseksi.

Asiakkaan vaihtoehdot

Junaradan suuntaan kallistuneet perustukset olivat maanvaraisia, anturattomia betoniperustuksia.

Kallistumisen epäiltiin alkaneen raiteen perusparannuksen yhteydessä tehdyn massanvaihdon myötä. Massanvaihto oli löyhdyttänyt ympärillä olevaa maa-ainesta, minkä takia perustukset olivat menettäneet sivutukensa ja kallistuneet useita senttejä rataan päin. Myös perustusten toiselle puolelle kaivetun kuivatusojan arveltiin edesauttaneen ongelman pahenemista.

Perinteisesti tällaisia kallistumia on korjattu kaivamalla koko perustus auki ja rakentamalla se uudelleen. Tämä on kuitenkin hyvin aikaavievä ja työläs menetelmä ja aiheuttaa merkittäviä häiriöitä ohikulkevalle raideliikenteelle. Lisäksi aukikaivuuta seuraa radan tuenta jälkeenpäin.

Geobear suositteli neljän kallistuneen pylväsperustuksen tuentaa ja osittaista oikaisua paisuvan geopolymeerin avulla.

Miksi Geobear?

Geobearin innovatiivisen ratkaisun etuna on ennen kaikkea sen nopeus. Yksi kallistunut pylväsperustus on mahdollista oikaista vain tunneissa, eikä työ vaadi isoja koneita, kaivutöitä tai perustusten uusimista. Näin saadaan minimoitua myös raideliikenteeseen kohdistuvat häiriöt.

Geobearin ratkaisu

Geobearilla on käytössään useita erilaisia geopolymeerejä, joista voidaan valita kuhunkin projektiin ja käyttötarkoitukseen sopivimmat. Kallistuneiden perustusten oikaisussa päätettiin hyödyntää nopeasti reagoivaa geopolymeeriä, jolla on myös suuri paisuntavoima.

Nopea reagoivuus tarkoittaa sitä, että maaperään injektoitaessa geopolymeeri alkaa muuttua nestemäisestä kiinteäksi suhteellisen nopeasti. Tämän ansiosta se ei pääse kulkeutumaan kauas halutusta injektointipisteessä, vaan geopolymeerin paisumisen seurauksena tapahtuva täyttömurskeen tiivistyminen ja rakenteen oikeneminen tapahtuvat tarkasti ennalta määritellyssä pisteessä.

Itse injektointityö toteutettiin kolmessa vaiheessa.

Ensin Geobearin teknikot varmistivat perustusten perustamissyvyyden sondilla, jotta injektointi saataisiin kohdistettua perustuksen sivulle, ei sen alle.

Tämän jälkeen kallistuneen pilariperustuksen alaosaan työnnettiin halkaisijaltaan 12 millimetrin kokoinen injektioputki, jonka avulla paisuva geopolymeeri saatiin vietyä haluttuun syvyyteen. Maaperässä paisuessaan geopolymeeri tiivisti ympärillä olevaa penkkaa ja paransi näin sen kykyä tukea pilaria.

Sama tehtiin myös vastakkaisen puolen yläosaan. Injektoimalla geopolymeeriä ”ristiin” perustuksen molemmille puolille ja kahteen eri syvyyteen saatiin aikaan perustusta oikaiseva momentti, joka työnsi kallistunutta pilaria takaisin oikeaan asentoon. Oikenemista helpotettiin vetämällä sähköratapylvästä samanaikaisesti noin 20−50 kg:n voimalla ajoradasta poispäin.

Geopolymeeriä injektoidessaan Geobearin asentajat huolehtivat myös siitä, ettei geopolymeeri ala vahingossa nostaa itse raidetta. Tämä ehkäistiin seuraamalla radan korkeus- ja sivuttaisasemaa reaaliaikaisesti sekä lasermittalaitteilla että takymetrillä.

Projekti toteutettiin hyvässä yhteistyössä NRC Group Finland Oy:n kanssa. Neljän kallistuneen perustuksen tukeminen ja oikaisu vei kaikkiaan 4 työpäivää, ja projekti valmistui ennalta sovitussa aikataulussa kirpeässä marraskuisessa pakkassäässä.

 

sahkoratapylvaan-oikaisu-geobear

SÄHKÖRATAPYLVÄÄN OIKAISU JA STABILOINTI

KATEGORIA…………………….RAUTATIET
FOKUS…………………………….PERUSTUSTEN TUENTA JA OIKAISU
SIJAINTI………………………….KANNUS, KÄLVIÄ JA ESKOLA
AJANKOHTA……………………MARRASKUU 2019
TEKNOLOGIA…….……………GEOPOLYMEERI-INJEKTOINTI

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Artikkeli: ”Samalla rahalla enemmän” – geopolymeeri-injektoinnin edut rautateiden kunnossapidossa
Video: Ylikulkusillan välituen stabilointi Hyvinkäällä – raiteen alennustyöt pääsivät jatkumaan ajallaan
Video: Matkustajasillan kiskopalkin stabilointi ja nosto Katajanokan terminaalilla

Vastaavanlaisia projekteja

Ota yhteyttä

Autamme ratkaisemaan rakenteiden painumaongelmat. Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Voit olla myös suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme

0400 400 800

[email protected]

Geobear on ratkaissut heikon perustusmaaperän aiheuttamia ongelmia jo lähes 40 vuoden ajan. Tarjoamme ratkaisut kaikenkokoisiin kohteisiin aina pienistä asuintaloista suuriin infrastruktuuriprojekteihin. Toimialueenamme on koko Suomi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.