• Office and Retail

Geobear piti autoliikkeen ovet avoinna Kiinassa

ONGELMA Kiinassa autoliikkeitä kutsutaan 4S-liikkeiksi. Niissä myydään autoja ja tarjotaan erilaisia palveluja, kuten korjauksia ja huoltoja. Kiinassa Shaoxingin kaupungissa sijaitsevassa 4S-liikkeessä huomattiin, että autojen esittelytilan lattia oli muuttumassa epätasaiseksi. Inchcape Premium Auto Sales and Service harkitsi lattian korjaamista perinteisin keinoin, mutta lattian täydellinen uudelleenrakentaminen olisi ollut liian hidasta. Yrityksen liiketoiminta olisi jouduttu keskeyttämään, ja rahaa […]

 • Julkiset rakennukset
 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä

Maaperää vahvistettiin tavoitteena 50% lisäkuorman kantokyky

Joensuun harjoitusjäähalli pidetään jäädytettynä ympäri vuoden, jotta taitoluistelijat ja kiekkoilijat voivat ylläpitää taitojaan vuodenajasta riippumatta. Hallin laajennuksen yhteydessä hallin perustusrakenteina olevien anturoiden alapuolista maaperää tuli vahvistaa, jotta anturat pystyisivät kantamaan jopa 50% lisäkuormaa. Asiakkaan vaihtoehdot Vaihtoehtona olisi ollut mittava paalutustyö ja laajennuksen myötä kasvavien anturakuormien vieminen paalujen avulla syvemmälle maaperään. Kyseiset toimenpiteet olisivat vaatineet jääalueen purkamisen ja […]

 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä

Jään alla – huolet jäivät historiaan Allhallenissa

Skå IK:n kotiareenalla Allhallenilla oli merkittäviä ongelmia jääkiekkokaukalon lattian kanssa. Rakennuksen painumaongelman takia osa kaukalon lattiasta oli painunut yli 10 senttimetriä. Jääkiekkokaukalon jäädyttäminen on taitolaji. Jos jää on liian paksu, sen pinnasta tulee pehmeä – asia, jota luistelijat eivät arvosta. Jos taas jää on liian ohut, lävistävät luistimet sen, ja sitä on tietysti myös vältettävä. […]

 • logistic centers and manufacturing

Painumaongelmiin ratkaisu pysäyttämättä tuotantoa

Göteborgissa sijaitsevassa kiinteistössä toimintaansa harjoittaa tuotantolaitos, joka toimittaa tuotteita autoteollisuuden tarpeisiin eri puolille maailmaa. Tuotteiden toimittaminen ”just-in-time”, eli juuri oikeaan aikaan ja tarpeeseen, vaatii suurta täsmällisyyttä ja tehokasta logistiikkaa. Keskeistä on myös se, että tuotanto etenee kuten pitää, ilman keskeytyksiä. Toimitilan betonilattia oli painunut 750 neliömetrin kokoiselta alueelta, minkä takia seinän ja lattian väliin oli […]

 • Office and Retail

Geobear vahvisti hotelli Marskin perustuksia

Vuosittain yli 3.5 miljoonaa turistia tarvitsee hotellimajoitusta Helsingissä. Kasvavan hotellihuonekysynnän myötä myös hotelli Marski oli päättänyt laajentaa majoituskapasiteettiään. Peruskorjauksen yhteydessä hotelliin rakennetaan lisää kerroksia. Rakennuksen korotuksen myötä perusrakenteiden kuorma kasvaa jolloin perustuksia tulee vahvistaa. Vahvistettavana perusrakenteena olivat teräsbetoniset anturat jotka sijaitsivat 3 kerrosta maapinnan tason alapuolella, noin 10 metriä katutasosta. Koska pohjaveden painetaso on n. […]

 • logistic centers and manufacturing

Melu- ja tärinäongelmat kontrolliin biokaasulaitoksessa

Biokaasulaitosten varusteluun erikoistunut Greenlane Biogas auttaa pk-yrityksiä luomaan kannattavia ratkaisuja jätteille. Heidän laitteensa kierrättävät jätteet energiaksi, jota yritykset hyödyntävät eri puolilla maailmaa. Kun laitteita oltiin asentamassa Dagenhamissa sijaitsevalle asiakkaalle, valmistusseikat johtivat siihen, että biokaasulaitos päätettiin kiinnittää lattialaattaan neljästä kulmasta, mutta asennusvirheen takia laitoksen keskikohta oli kosketuksissa lattialaatan kanssa. Ongelmia syntyi, koska laatan alla oli tyhjätila, […]

 • Kotitaloudet - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • Office and Retail

Tulevaisuus on perustuksista kiinni

Kokkolan keskustassa sijaitsevassa, 1860-luvulla rakennetussa liike-ja asuinrakennuksessa oli havaittu painumaongelmia. Rakennuksen kantavat rakenteet ovat luonnonkivilatomuksia, joiden alla on hirsiarina. Painumaongelma johtui kivilatomusten alla olevan hirsiarinan lahoamisesta.  Lahoaminen on alkanut, koska hirsiarina on koko rakennuksen alueella selvästi pohjavedenpinnan yläpuolella. Puun ollessa vedenpinnan yläpuolella, joutuu se kosketuksiin ilman hapen kanssa, jolloin se samalla altistuu lahottajasienille ja muille […]

 • Julkiset rakennukset
 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä

HISTORIALLISEN ARVORAKENNUKSEN TUENTA

Viktoriaanisen kaupungin keskustassa sijainneen arvorakennuksen vajoaminen aiheutti pitkään päänvaivaa Yorkin kaupunginjohdolle.Rakennus päätettiin tukea PowerPile-geopolymeeripilareiden avulla. PowerPile-pilarit olivat muita vaihtoehtoja hiljaisempi ja monin tavoin häiriöttömämpi ratkaisu.

 • Julkiset rakennukset
 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä

1700-LUVULLA RAKENNETUN ROYAL ALBERT MUSEUMIN VAJOAMINEN PYSÄHTYI

1700-LUVULLA RAKENNETUN ROYAL ALBERT MUSEUMIN VAJOAMINEN PYSÄHTYI. Lisävahvistuksena käytettiin PowerPile-geopolymeeripilareita kaikkiaan 56 metrin matkalla. Asiakkaat olivat ratkaisuun erittäin tyytyväisiä

 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • logistic centers and manufacturing

KOKOONPANOTEHTAAN LATTIAN TÄRINÄ HAITTATEKIJÄNÄ TEHOKKAALLE JA LAADUKKAALLE TUOTANNOLLE

Elektroniikan ja mekaniikan kokoonpanoon erikoistuneen yrityksen tuotantotiloissa oli havaittu ongelmia kahden tuotantolinjan koneen tärinän suhteen. Ongelma ratkaistiin häiriöttömästi lattian stabilointi -palvelulla. Jälkikäteen tehdyissä mittauksissa arvioitiin, että tuotantolaitteistoon kohdistuva tärinä pieneni jopa 80 prosenttia.