• Kotitaloudet
 • Office and Retail

Tulevaisuus on perustuksista kiinni

Kokkolan keskustassa sijaitsevassa, 1860-luvulla rakennetussa liike-ja asuinrakennuksessa oli havaittu painumaongelmia. Rakennuksen kantavat rakenteet ovat luonnonkivilatomuksia, joiden alla on hirsiarina. Painumaongelma johtui kivilatomusten alla olevan hirsiarinan lahoamisesta.  Lahoaminen on alkanut, koska hirsiarina on koko rakennuksen alueella selvästi pohjavedenpinnan yläpuolella. Puun ollessa vedenpinnan yläpuolella, joutuu se kosketuksiin ilman hapen kanssa, jolloin se samalla altistuu lahottajasienille ja muille […]

 • Julkiset rakennukset
 • Kaupallinen sektori

HISTORIALLISEN ARVORAKENNUKSEN TUENTA

Viktoriaanisen kaupungin keskustassa sijainneen arvorakennuksen vajoaminen aiheutti pitkään päänvaivaa Yorkin kaupunginjohdolle.Rakennus päätettiin tukea PowerPile-geopolymeeripilareiden avulla. PowerPile-pilarit olivat muita vaihtoehtoja hiljaisempi ja monin tavoin häiriöttömämpi ratkaisu.

 • Julkiset rakennukset
 • Kaupallinen sektori

1700-LUVULLA RAKENNETUN ROYAL ALBERT MUSEUMIN VAJOAMINEN PYSÄHTYI

1700-LUVULLA RAKENNETUN ROYAL ALBERT MUSEUMIN VAJOAMINEN PYSÄHTYI. Lisävahvistuksena käytettiin PowerPile-geopolymeeripilareita kaikkiaan 56 metrin matkalla. Asiakkaat olivat ratkaisuun erittäin tyytyväisiä

 • Kaupallinen sektori
 • logistic centers and manufacturing

KOKOONPANOTEHTAAN LATTIAN TÄRINÄ HAITTATEKIJÄNÄ TEHOKKAALLE JA LAADUKKAALLE TUOTANNOLLE

Elektroniikan ja mekaniikan kokoonpanoon erikoistuneen yrityksen tuotantotiloissa oli havaittu ongelmia kahden tuotantolinjan koneen tärinän suhteen. Ongelma ratkaistiin häiriöttömästi lattian stabilointi -palvelulla. Jälkikäteen tehdyissä mittauksissa arvioitiin, että tuotantolaitteistoon kohdistuva tärinä pieneni jopa 80 prosenttia.

 • Kaupallinen sektori
 • logistic centers and manufacturing

PAINUNEIDEN ANTUROIDEN STABILOINTI

Hallin laajennusta varten oli porattu porapaalut, mutta porauksen yhteydessä anturat olivat painuneet. Geobearin menetelmä oli nopein ja helpoin ratkaisu, kun tavoitteena oli nostaa ja stabiloida anturat alkuperäiselle tasolle.

 • Julkiset rakennukset
 • Kaupallinen sektori

TEOLLISUUSRAKENNUKSEN 7 000 M² KOKOINEN LATTIA TUETTIIN

Atelier Bretagne on toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa asiakkaiden tilausrytmin ehdoilla. Geobear esitti asiakkaalle suunnitelman, jossa jokaiselle vaiheelle annettiin tarkat toteutusajat, jotta yrityksen toiminnalle aiheutuva häiriö olisi minimaalinen.

 • Kaupallinen sektori
 • Office and Retail

HYPERMARKETIN PERUSTUKSET KORJATTIIN YÖLLÄ

Epätasainen painuminen vaurioitti kylmäkoneita ja aiheutti ongelmia niin kaupan työntekijöille kuin asiakkaillekin. Korjaustyöt tehtiin kaupan aukioloaikojen ulkopuolella, joten kaupan ei tarvinnut sulkea oviaan missään vaiheessa. Ongelma ratkaistiin injektoimalla geopolymeeria painuneelle alueelle.

 • Kaupallinen sektori
 • Office and Retail

KAUPAN LATTIA NOSTETTIIN AUKIOLOAIKOJEN ULKOPUOLELLA

Vuonna 2008 rakennettu Jämsän K-Citymarket kärsi epätasaisen lattian aiheuttamista ongelmista. Suositun hypermarketin piti kuitenkin olla auki joka päivä ja palvella kaikkia asiakkaita.Geobearin häiriöttömät palvelut tarjosivat ratkaisun, jonka avulla liiketoiminta voisi jatkua ilman keskeytyksiä jopa sesonkiaikana.

 • Kaupallinen sektori
 • Office and Retail

GEOBEAR ESTI TOIMISTORAKENNUKSEN SORTUMISEN

Viisikerroksisessa toimistorakennuksessa oli havaittu painumaongelmia, jotka johtuivat maaperän laskeneesta kantokyvystä. Jos painumaongelmalle ei olisi tehty mitään, vaarana olisi ollut jopa hissikuilun ja portaikon sortuminen. Kantavuusongelma päätettiin ratkaista injektoimalla geopolymeeria hissin ja portaikon alla olevaan maaperään. Asiakas oli erittäin tyytyväinen tulokseen ja palvelun häiriöttömyyteen.

 • Kaupallinen sektori
 • Office and Retail

SORTUMISVAARASSA OLLUT VAASATALO TUETTIIN GEOPOLYMEERIEN AVULLA

Seinäjoen vanhimpiin rakennuksiin kuuluva Vaasatalo alkoi painua keväällä 2017. Sortumisvaarassa ollut Vaasatalo tuettiin Geopolymeerien avulla.