COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS
 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä

Injektointia pohjaveden pinnan alapuolella – Mikkelin uuden jätevedenpumppaamon maaperän vahvistaminen

Tausta Mikkelin vesilaitoksen uusi jätevedenpumppaamo pääsi ponttiseinien poiston yhteydessä painumaan loppuvuodesta 2019. Ponttiseinien poisto keskeytettiin ja loput ponteista jätettiin maahan. Pumppaamorakennus oli kallistunut noin 2–8 cm, ja tehtyjen mittausten mukaan painuminen jatkui maahan jätetyistä ponttiseinistä huolimatta edelleen. Tämän arveltiin johtuvan pohjamaan mahdollisesta häiriintymisestä peruskaivantovaiheessa, jolloin alustäyttö oli jouduttu kertaalleen purkamaan ja tekemään uudelleen. Painumisen seurauksena […]

 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä

Geopolymeeri-injektointi mahdollisti peruskorjaustöiden ripeän jatkumisen Pyynikin Trikoolla

Tausta Pyynikin Trikoon punatiiliset tehdaskiinteistöt ovat peruskorjauksen alla, ja nyt niitä muutetaan vähitellen muun muassa asunnoiksi. Rakenteiden uusimisen myötä perustuksiin kohdistuvan kuormituksen tiedettiin kasvavan ja jotta haitallisia painumia ei pääsisi syntymään, oli perustuksia vahvistettava. Asiakkaan vaihtoehdot Kohteena oleva kiinteistö on valmistunut 1920-luvulla. Se on rakennettu pääosin kalliolle, mutta rakennuksen toinen pääty lepää osittain silttisen hiekkakerroksen […]

 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä

Arvokiinteistöihin kohdistuvien riskien hallintaa maaperää vahvistamalla

Tausta Rakenteilla olevan Gradienten-hotellin vieressä sijaitsee arvorakennuksia, joten kaivutöihin liittyi riskejä. Tavoitteena oli vähentää näitä riskejä, ja harkittava oli erilaisia menetelmiä. Koska alue sijaitsee keskeisellä paikalla, oli ympäristö ja erityisesti lähellä sijaitsevat vesistöt otettava menetelmien valinnassa huomioon. Geobearia pyydettiin toimittamaan tilanteeseen ratkaisu. Vahvistimme viereisten arvorakennusten maaperää geopolymeeri-injektoinnilla ja pienensimme siten painumisen riskiä vain 21 päivässä. […]

 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • Office and Retail

Entisen puuvillatehtaan maaperän vahvistaminen

Tausta Vaasan Puuvillatehtaan ja sittemmin Finlaysonin entinen tehdasmiljöö on ollut vaasalaisille tuttu maamerkki jo 1800-luvun lopulta lähtien, ja nykyään tehdaskiinteistön tilat palvelevat alueen asukkaita muun muassa toimisto- ja opetustiloina. Yhden toimistotilan perustusrakenteet olivat painuneet rakennuksen länsipäädyssä luoden useita halkeamia rakennuksen sisä- ja ulkoseiniin. Myös päädyn maanvarainen lattia oli paikoitellen painunut. Muutaman vuoden jatkunut seuranta osoitti, […]

 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • Office and Retail

Vatialan krematorion painuminen kuriin geopolymeeri-injektoinnilla

Tausta Vuonna 2013 Vatialan hautausmaan yhteyteen rakennetun krematorion huomattiin muutamia vuosia käyttöönoton jälkeen painuvan. Painumisen syyksi paljastui paikoin huonosti kantava täyttömaa, joka antoi raskaan kuormituksen alla vähitellen periksi. Painumisen seurauksena krematorion sisä- ja ulkoseiniin oli syntynyt näkyviä halkeamia, ja painuneet rakenteet hankaloittivat myös rakennuksen käyttöä. Pahiten painunut alue sijaitsi pohjoispäädyssä olevan krematoriotilan keskiosassa, jossa painumaa […]

 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä

Taiteilijakoti Casa Haartman seisoo jälleen vakailla perustuksilla

Tausta Naantalin keskustassa sijaitseva taiteilijakoti Casa Haartman on kulttuurihistoriallisesti tärkeä maamerkki ja nähtävyys, joka houkuttelee vuosittain satoja vierailijoita sekä läheltä että kaukaa. Vuonna 2003 tehdyissä selvityksissä tämän lähes 100-vuotiaan rakennuksen oli kuitenkin huomattu painuvan ja vinoutuvan erityisesti ulkoseinien osalta. Kantavien sisäseinien ja savupiippujen perustusten oletettiin tukeutuvan kovaan maapohjaan, joten ratkaisuksi ehdotettiin pelkkien ulkoseinien tukemista teräspaaluilla. […]

 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • Office and Retail

Myymälän lattian nosto ja maaperän vahvistaminen 1600 m2:n alueelta

Tausta Ruotsalaisen Maxfastigheterin omistama liikekiinteistö on rakennettu vuonna 2008, ja tällä hetkellä sitä vuokraa viljelyyn, eläimiin ja luontoon erikoistunut Granngården. Karlstadissa sijaitsevassa Granngårdenin myymälässä on neliöitä kaikkiaan 1600, ja se palvelee asiakkaitaan aamusta iltaan. Ongelma Betonilattian painumisen myötä myymälässä oli mitattu lähes 120 mm:n tasoeroja. Vinon lattian takia asiakkaiden oli vaikea ohjailla ostoskärryjään turvallisesti. Maxfastigheter […]

 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä

Ponttiseinän tiivistäminen geopolymeeri-injektoinnilla: kohteena kerrostalohanke Krakovassa

Kohde Krakovassa, Łaszkiewicza- ja Mogilska-katujen kulmassa, oli rakenteilla maanalaisella pysäköintihallilla varustettu kerrostalorakennus. Kerrostalon rakentaminen oli osa Mogilska Tower -investointihankkeen toista vaihetta. Kaksikerroksisen maanalaisen pysäköintihallin rakentaminen edellytti syvän kaivannon tekemistä haastavissa olosuhteissa. Pohjaveden pinta oli korkealla ja ympärillä oli paksu kerros tiivistettyä soraa. Kaivanto oli kaikkiaan 11,5 metriä syvä, ja pohjaveden pinta sijaitsi noin 3 metriä […]

 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • Office and Retail

Lattian nosto elintarvikekauppa Coopilla – tehokkain ratkaisu löytyi geopolymeereistä

Tausta Elintarvikekauppa Coop Konsum Orsa sijaitsee ruotsalaisen Orsan kunnan keskustassa, Rautatienkadulla. Myymälässä oli havaittu jo useita vuosia sitten painumaongelmia. Lattia oli painunut pitkän ajan kuluessa, minkä seurauksena siihen oli syntynyt halkeamia. Lattian painuminen vaikutti myös myymälän arkeen, sillä esimerkiksi yksin jätetyt ostoskärryt karkailivat helposti kaltevilla lattioilla. Lisäksi lattian ja seinän väliin oli ilmestynyt isoja rakoja. […]

 • Kaupallinen sektori - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • logistic centers and manufacturing

Painuneen lattian oikaisu karistaa huolet ja tehostaa koko yrityksen toimintaa

Tausta Monelle bussimatkustajalle tutuksi tullut Ventoniemi Oy liikennöi Etelä-Suomen alueella kaikkiaan 55 linja-auton voimin. Jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta, on linja-autojen lisäksi myös toimisto- ja varikkotilojen oltava kunnossa. Kun Riihimäellä sijaitsevan linja-autovarikon toimisto- ja sosiaalitilojen lattioiden huomattiin useita vuosia sitten painuvan, oli toimenpiteisiin ryhdyttävä heti. Tarkemmissa tutkimuksissa havaittiin, että lattian painumisen syynä oli rikkoutunut sadevesiviemäri, […]