COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS
 • Infrastruktuuri - Korjaustyöt geopolymeerillä

Maaperän vahvistusta Heathrow’n lentoasemalla

Tausta Heathrow on yksi maailman vilkkaimmista lentokentistä palvellen miljoonia matkustajia vuosittain. Vuonna 2022 Geobearia pyydettiin vahvistamaan terminaali 3:n (T3) maaperää geopolymeerillä, mikä mahdollistaisi terminaalin pystysuuntaisen laajentamisen myöhemmin. Perinteinen betonin käyttöön nojaava korjausmenetelmä olisi vienyt jopa kaksi kuukautta. Geobearin innovatiivinen ratkaisu oli menetelmänä neljä kertaa nopeampi, ja työ valmistui kahdessa viikossa.   Haasteet Projektissa oli useita haasteita, […]

 • Infrastruktuuri - Korjaustyöt geopolymeerillä

Tien epätasaisuus hallintaan vähemmillä päästöillä

Projektin tausta: ongelmana tien epätasaisuus Kaakkois-Englannissa sijaitseva A323 Aldershot Road kärsi savisen maan kutistumisesta, johon Geobearilta pyydettiin geopolymeeri-injektointiin perustuvaa korjausratkaisua. Pääasiallisena ongelmana oli tien epätasaisuus, mikä vaikutti suoraan kuljettajien ajomukavuuteen. Epätasaisuudet pahenivat loppuvuodesta 2022, sillä kesä oli ollut poikkeuksellinen kuuma. Maaperä tien alla oli kutistuvaa savea, minkä lisäksi vieressä kasvavien puiden juuret pahensivat maaperän kausittaista […]

 • Infrastruktuuri - Korjaustyöt geopolymeerillä

Odotukset ylittänyt projekti M11-moottoritiellä

Tausta Rutiinitarkastukset paljastivat merkittäviä tyhjätiloja Isossa-Britanniassa sijaitsevalla M11-moottoritiellä, Girtonin eritasoliittymässä. Lähellä siltojen maatukia havaitut tyhjätilat vaaransivat tien vakauden ja vaativat välitöntä puuttumista. Tätä pohjoiseen suuntaavaa, runsaasti liikennöityä tieosuutta käyttää päivittäin noin 40 000 ajoneuvoa, ja se on olennainen osa strategista valtatieverkkoa, joka yhdistää Stanstedin lentokentän ja lauttasatamat. Ison-Britannian moottoriteiden ylläpidosta vastaava Highways England luokitteli korjaustyöt […]

 • Infrastruktuuri - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • Rautatiet

6000m2 alueen laattojen stabilointi ilman häiriötä

Tausta Lontoon lähellä sijaitseva Farnhamin junavarikon anturan painuminen uhkasi keskeyttää toiminnan kaakkois-Englannissa. 60 vuotta vanhat anturat olivat hiljalleen painuneet monien vuosien aikana täyttömaan tiivistymisen, viemäri -ja huuhtoutumisongelmien sekä  modernista  kalustosta johtuvan lisäpainon seurauksena. Ongelma oli päässyt siihen pisteeseen, että tärkeä 6000 neliömetrin huoltovajaa uhkasi sulkeminen epävakaan maan vuoksi. Geobeariin otettiin yhteyttä, jotta ongelma saataisiin ratkaistua […]

 • Infrastruktuuri - Korjaustyöt geopolymeerillä

Biosähkölaitoksen maaperän vahvistus

Tausta Maanomistaja oli rakentanut tilalleen kaksi suurta säiliötilaa osana suunniteltua biosähkölaitosta. Laitos tulisi tarjoamaan kestävää energiaa tilalle. Sähkölaitoksen rakennuksiin kuului kaksi säiliötä, joista toinen toimi varastona ja toinen biomassan prosessointia varten. Asentamisen ja käytön aloituksen jälkeen molemmat säiliöt alkoivat painua toisesta päästä. Pahimmillaan painumisen määrä oli 230mm.  Säiliöt rakennettiin terästangolla yhdistetyistä betoniosista. Painuminen oli kuitenkin […]

 • Infrastruktuuri - Korjaustyöt geopolymeerillä

Tuulipuiston käyttöä voitiin jatkaa stabiloinni jälkeen

Tausta Tanskalainen tuulivoimayritys Vestas pyysi Geobearialta apua tuuliturbiinirakenteen stabiloinnissa Kilgarvanissa, Lounais-Irlannissa.  Turbiinien perusta oli rakennettu alueelle, joka oli 50% kiveä ja 50% täyttömaata. Turbiinin synnyttämät voimat alkoivat muutaman kuukauden jälkeen vaikuttaa rakenteen alla olevaan täyttömaahan, minkä tuloksena koko torni alkoi huojua alustallaan. Taivoitteet Geobear tuotiin paikalle stabiloimaan tornin antura paisuvaa geopolymeeriä injektoimalla. Käytetty tekniikka Kohteessa […]

 • Infrastruktuuri - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • Rautatiet

Raideristeyksen tuenta ja nosto Kaipiaisissa

Tausta Vossloh Rail Services Finland Oy:llä oli ollut jo pidempään ongelmia Kaipiaisissa sijaitsevan tuotantolaitoksen portaalinosturin kanssa. Liki 30 metriä leveä portaalinosturi on suunniteltu liikkumaan noin 600 metrin pituisen matkan tuotantotilojen yli. Sen jalkojen sisäpuolelta erkanee raide, joka risteää nosturin eteläisen kiskon kanssa. Tuntemattomasta syystä tämä risteysalue painui kuormituksen alla, mikä vaikeutti nosturin liikuttamista sen yli. […]

 • Infrastruktuuri - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • Tiet

Stoppi toistuville painumille – tyhjätilan täyttö Nelostiellä

Ongelma Toivakasta Jyväskylään kulkevan valtatieosuuden huomattiin painuvan toistuvasti kuopalle yhdestä kohdasta. Vaurioiden perusteella rakennekerrosten arveltiin valuvan alapuoliseen louherakenteeseen luoden näin tien pintaan painumia. Kohtaa oli aikaisemmin korjattu ainakin kahdesti, marraskuussa 2020 ja kesäkuussa 2021. Pian viimeisimmän korjauksen jälkeen tien pintaan ilmestyi kuitenkin uusi painuma. Vaurioitunut kaista jouduttiin turvallisuussyistä sulkemaan liikenteeltä ja tien nopeusrajoitusta laskemaan. Kartoittaessaan […]

 • Infrastruktuuri - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • Rautatiet

Ylikulkusillan välituen stabilointi Hyvinkäällä – raiteen alennustyöt pääsivät jatkumaan ajallaan

Tausta Hyvinkään ja Hangon välinen rautatieosuus aiotaan tulevaisuudessa sähköistää, minkä myötä esimerkiksi tavarajunat voidaan ajaa nykyisten dieselkäyttöisten vetureiden sijaan sähkövetureilla suoraan Riihimäeltä Hankoon. Ennen radan sähköistämistä olemassa olevaa rataa joudutaan kuitenkin paikoittain alentamaan. Yksi näistä kohdista sijaitsee Hyvinkäällä, Siltakadun ylikulkusillan alla. Ylikulkusilta on rakennettu neljän maanvaraisen välituen varaan, joista yksi sijaitsee aivan alennettavan raiteen vieressä. […]

 • Infrastruktuuri - Korjaustyöt geopolymeerillä
 • Satamat

Katajanokan matkustajasillan painuneen kiskopalkin stabilointi ja nosto

Tausta Katajanokan terminaali palvelee vuoden ympäri Tallinnaan ja Tukholmaan suuntaavaa ja sieltä edelleen Helsinkiin palaavaa laivaliikennettä. Isojen matkustaja- ja tavaramäärien vuoksi sataman toiminnan on oltava sujuvaa. Yhdessä terminaalin matkustajasilloista oli kuitenkin huomattu ongelmia. Toinen matkustajasillan alla olevista kiskoista oli painunut, minkä seurauksena 60 tonnin painoinen silta kallistui ja otti kiinni terminaalin muihin rakenteisiin. Kallistuma ei […]